مدرسه کلوب
مدرسه کلوب | Madresehclub
خانه
ورود اعضا

ضوابط مربوط به تجهیزات

  • رخت آویز مدارس
  1. اندازه‌های محل نصب قلابهای رخت آویز :

   

  طبقه بندی مدارس

  ارتفاع از کف اتاق تا وسط ریل(بر حسب سانتی‌متر)

  ابتدایی – از کلاس اول تا پنجم

  1100

  دوره اول راهنمایی

  1300

  دوره دوم راهنمایی

  1500

  اندازه‌ها بر حسب میلی‌متر است.

  1. قلابها حداقل باید 15 سانتی‌متر ارتفاع داشته باشند.
  2. قلابهای رخت آویز باید از یکدیگر بین 100 تا 150 میلی‌متر فاصله داشته باشد.

   

   1 – استاندارد شماره 1913 مؤسسه ملی تحقیقات صنعتی ایران

  • قفسه لباس مدارس 

  1. ابعاد انواع قفسه لباس چوبی باید طبق جدول زیر باشد : (ابعاد به سانتی‌متر)

  نوع قفسه

  قفسه لباس برای دوره ابتدایی و راهنمایی

  قفسه لباس برای بزرگسالان

  ارتفاع

  پهنا

  عمق

  ارتفاع

  پهنا

  عمق

  قفسه یک نفره

  145 – 135

  60 - 50

  55 - 45

  195 – 185

  60 - 50

  55 - 45

  قفسه دو نفره

  145 – 135

  60 - 50

  55 - 45

  195 – 185

  95 - 85

  55 - 45

  قفسه چند نفره (حداکثر6نفره

  145 – 135

  60 - 50

  55 - 45

  195 – 185

  105 - 95

  55 - 45

   

  2 . ضخامت دیواره جانبی قفسه لباس با احتساب روکش مورد مصرف در دوطرف آن باید حداقل 18 میلی‌متر باشد و ضخامت کشوها حداقل 12 میلی‌متر و ضخامت پشت قفسه 3 تا 4 میلی‌متر باید باشد.

  1. روکشهای مصرفی برای دیواره و طبقات باید همگن و متناسب باشند تا مانع تابیدگی صفحات شوند.
  2. مواد اولیه برای قفسه لباس چوبی باید از اوراق فشرده چوبی یک پارچه یا کلاف چوب یا شبکه لانه زنبوری باشد.
  3. پاسنگ قفسه باید از چوب طبیعی (ماسیو) یا اوراق فشرده چوبی باشد.
  4. برای کلیه اتصالات ثابت باید از دوبل چوبی 8 میلی‌متری ، اتصالات فلزی و یا پلاستیکی مناسب استفاده کرد.
  5. ابعاد قفسه لبلس فلزی در مدارس :

   

  نوع قفسه

  برای  ابتدایی و راهنمایی

  برای بزرگسالان

  ارتفاع

  پهنا

  عمق

  ارتفاع

  پهنا

  عمق

  یک نفره

  145 – 135

  60 - 50

  55 - 45

  195 – 185

  60 - 50

  55 - 45

  دو نفره

  145 – 135

  60 - 50

  55 - 45

  195 – 185

  95 - 85

  55 - 45

  چند نفره (حداکثر6نفره)

  145 – 135

  60 - 50

  55 - 45

  195 – 185

  105 - 95

  55 - 45

   

  8. ضخامت دیواره‌های جانبی قفسه نوع فلزی باید حداقل 7/0 میلی‌متر و بدون قری و زنگ‌زدگی باشد.

   

   1 – استاندارد شماره 1912 مؤسسه ملی تحقیقات صنعتی ایران

  • میز نقشه کشی مدارس 

  1. صفحه رویه میز را می‌توان از تخته خرده چوب با روکش ملامینه یا فورمیکا و یا کلاف چوب همراه با شبکه هانیکوم و ورق 5 میلی‌متری تخته خرده چوب با روکش  p.v.c ساخت .

  2. ابعاد میز(به میلی‌متر) :

  سطح تحصیلی  (مدرسه)

  طول رویه

  عرض رویه

  ارتفاع مناسب برای کارکردن

  ارتفاع مناسب نشیمن صندلی

  نشسته

  ایستاده

  دوره راهنمائی

  750/900

  750

  625-690

  760-840

  380-420

  دوره متوسطه

  900/1200

  750

  690

  840

  420

  3. ارتفاع میز باید برای دو حالت نشسته و ایستاده قابل تنظیم باشد .

  4. رنگ قطعات فلزی باید رنگ کوره‌ای باشد .

  5. اگر در سطح رویه میز در گسترده 4×40 سانتی‌متر بار گسترده‌ای به میزان 70 کیلو گرم قرارداده شود نباید در استقرار رویه میز عدم تعادلی ایجاد شود .

  6. جنس ته پایه‌ها باید به گونه‌ای باشد که مقاومت به سایش،فشار و ضربه را داشته باشد .

  • تجهیزات میز کامپیوتر

  1. رویه میز کامپیوتر را می‌توان از چوب یا فرآورده‌های چوبی از قبیل تخته، تخته خرده چوب با روکشهای طبیعی و مصنوعی استفاده نمود .

  2. پایه‌های میز کامپیوتر را می‌توان از فلز یا تخته خرده چوبی که دورآن را کلاف چوبی چسبانده باشند ساخت و یااینکه کاملاً از چوب ماسیو ساخت مشروط بر اینکه مسیر ورود سیم ‌های ارتباطی در آن تعبیه شده باشد .

  3. جهت عبور سیم‌های برق به صورت افقی در قسمت زیرصفحه و قسمت جلوی میز اصلی حتماً باید کانالی با قابلیت نصب حداقل 3 پریز ارت دار به عنوان ورودی برق تعبیه گردد .

  4. در کلیه میزها می‌بایست از اتصالاتی استفاده گردد که به سهولت قابلیت باز وبسته‌شدن را داشته باشند

  5. ابعاد میز‌های کامپیوتر برابر جدول زیر است .

   

   1 – استاندارد شماره 2026 مؤسسه ملی تحقیقات صنعتی ایران

   2 – استاندارد شماره 3991 مؤسسه ملی تحقیقات صنعتی ایران

   

  ضخامت

  ارتفاع

  عرض

  طول

   

  یک طبقه

  5/2-9/1

  73

  75 و 80

  130-120

  160-150

  میزهای اصلی

  دو طبقه

  طبقه اول

  5/2-9/1

  70

  80 و 75

  130-120

  160-150

  طبقه دوم

  5/2-9/1

  90-110

  80 و 75

  130-120

  160-150

  میز کناری

  یک طبقه

  5/2-9/1

  73

  80 و 75

  90-80

  120-110

  دو طبقه

  طبقه اول

  5/2-9/1

  70

  80 و75

  90-80

  120-110

  طبقه دوم

  5/2-9/1

  90-110

  80 و 75

  90-80

  120-110

  میز چاپگر

  5/2-9/1

  74 و 73

  60 و 45

  60 و 90

  6. ابعاد فایلها بر اساس سانتی‌متر :

                  ابعاد

  عمق

  عرض

  ارتفاع

  2 کشوئی‌کوچک

  47-40

  60

  47-40

  63

  3 کشوئی‌کوچک

  47-40

  60

  47-40

  63

  3 کشوئی بزرگ

  60-47

  47-40

  109

  4 کشوئی بزرگ

  60-47

  47-40

  140

  2 کشوئی بزرگ

  60-47

  47-40

  78

  7. کف کشوها از تخته فیبر به ضخامت 3 میلی‌متر باید باشد .

   

  • تجهیزات چوبی کتابخانه‌ها 

  1. دیوار و طبقات قفسه کتاب باید بااستفاده از کلاف چوبی با پوشش تخته خرده چوب 5 میلی‌متری روکش شده و یا تخته چندلایه ساخته شده باشند .

  2. برای ساخت کلاف چوبی باید از چوب بدون پوسیدگی و باختگی استفاده نمود که ترجیحاً از چوب گونه‌های راش، افرا، توسکا، نمدارو یا چوب خانواده کاج استفاده گردد .

  3. تمام طبقات قفسه‌ها باید متحرک باشند .

  4. پشت بند باید با استفاده از اتصال دو راهه و میخ یا پیچ به بدنه متصل گردد .

  5. برای اتصال قطعات مختلف قفسه به جزء پشت بند، استفاده از میخ فلزی مجاز نبوده و ترجیحاً از اتصال دوبل چوبی استفاده گردد .

  6. اتصال کف و طاق باید با استفاده از دوبل چوبی یا چوب ماسیو به ابعاد 5/2×2 سانتی‌متر و به طول حداقل 20 سانتی‌متر چسبیده شود دور طاق و زیرکف به بدنه با پیچ چوبی حداقل 5 سانتی‌متری که به صورت مورب بسته‌شود انجام گیرد .

  7. بر روی کلیه لبه‌های نمائی قفسه کتاب باید زهوارچوبی چسبیده باشد.  ضخامت زهوار چوبی باید 7 میلی‌متر باشد .

  8. در انواع قفسه کتاب فاصله بوشها از لبه‌های جلوئی و عقبی باید 4/3 تا 7/3 سانتی‌متر حداکثر فاصله آن از کف و اتاق 20 سانتی‌متر و فاصله از مرکز یک بوش تا دیگری 5/3 تا 5 سانتی‌متر باشد.

  9. پایه و کف اتصال پایه میز مطالعه و صفحه اجزای آن باید کاملاً پرداخت شده باشد و هیچگونه اثری از تراشه چوب، پوشیدگی، باختگی، گره‌های سیاه رنگ درآن دیده نشود .

  10. ابعاد  اتصال پایه‌های میز به جزء میز 6 نفره باید دارای حداقل 6 سانتی‌متر عرض و 3 سانتی‌متر ضخامت داشته باشدو به فاصله 5 سانتی‌متر از هر لبه قرار گیرد .

  11. اتصال پایه میز و قید می‌تواند ار اتصال کام و زبانه و یا دوبل به همراه چسب چوب باشد .

  12. حداقل ابعاد و پایه‌های میز در قسمت بالا باید 5/6 سانتی‌متر و در پائین 3 سانتی‌متر باشد .

  13. اتصال صفحه میز به پایه‌ها و کلاف باید با استفاده از چسب چوب و یا ترجیحاً پیچ چوب باشد .

  14. باید برروی لبه‌های صفحه میززهوار چوبی با عرضی معادل با ضخامت میز و ضخامتی برابر با 7 تا 10 میلی‌متر که در محل گوشه‌ها کاملاً گردشده‌اند چسبیده گردد .

  15. تمامی لبه‌های نمائی برگه دان باید توسط زهوارچوبی پوشیده شده باشند .

  16. مقر قرار گرفتن جاکارتی باید از چوب ماسیوبه ضخامت حداقل 5 میلی‌متر باشد و استفاده از اوراق فشرده چوبی مجاز نمی‌باشد .

   

   

   1 – استاندارد شماره 3733 مؤسسه ملی تحقیقات صنعتی ایران

  17. قفسه نمایش مجلات جاری کوتاه باید دارای دو طبقه و سه دهنه و قفسه بلند دارای 5 طبقه و شش دهنه باشد .

  18. باید بر روی بدنه قفسه به فاصله 21 سانتی‌متر از لبه جلوئی و 3 سانتی‌متر از تاق هر طبقه سوراخی به قطر 6 میلی‌متر و عمق 12 میلی‌متر تعبیه گردد تا میله فلزی به قطر 6 میلی‌متر در داخل آن جای گیرد تا در روی آن سوار شود .

  • قفسه کتاب مدارس

  1. ابعاد : 1) ارتفاع : 165 تا 210 سانتی‌متر

              2) عرض : 90 تا 100 سانتی‌متر ( بدون ضخامت بدنه‌ها)

             3) عمق : 30 تا 45 سانتی‌متر

             4) ارتفاع پاسنگ : 6 تا 10 سانتی‌متر

             5) ارتفاع پیشانی : 2 تا 10 سانتی‌متر

            6) ارتفاع بوفه : 40 تا 50 سانتی‌متر

  2. طبقه دوم قفسه از بالا باید ثابت باشد .

  3. طبقات متحرک قفسه را برای اینکه تحمل بار گسترده‌ای را داشته باشد می‌توان از اوراق مرکب چوبی یا کلاف چوب با شبکه‌ها نیکوم یا موادیکه دارای مقاومت لازم براساس آزمایش استاندارد3733 را داشته باشند ساخت .

  4. صفحه پشت قفسه کتاب از فیبر یا تخته خرده چوب و یا تخته سه لابه ضخامت حداقل 4 میلی‌متر باشد .

  5. پاسنگ قفسه باید از چوب طبیعی (ماسیو) یا اوراق مرکب چوبی باشد .

  6. کلیه اتصالات ثابت از دوبل چوبی حداقل 8 میلی‌متر و یا اتصالات فلزی و یا پلاستیکی مناسب می‌توان استفاده نمود .

   1 – استاندارد شماره 1614 مؤسسه ملی تحقیقات صنعتی ایران

   

  7. طبقات قفسه کتاب باید تحمل باری معادل 150 کیلوگرم بر متر مربع در سطح گسترده را داشته باشد و این میزان باربین چهار زیر سری طبقه تقسیم می‌شوند .         

  • تلویزیون در مدارس

  1. برای کلاسهای معمولی (8×7 متر) که معمولاً 35 دانش‌آموز را در خود جای می‌دهد . تلویزیونی که اندازه صفحه آن 23 تا 27 اینچ باشد کافی به نظر می‌رسد .

  2. محل مناسب برای قراردادن ته تلویزیون به شرح فرمول زیر است .

  (a محل مناسب برای قراردادن لبه پائینی تلویزیون

  (b سطح دید برای کسانی که مشغول تماشای تلویزیون می‌باشند . به طور متوسط 115 سانتی‌متر تا کف .

  (c تغییر زاویه دید برای هر ردیف 12 سانتی‌متر

  (d فاصله بین ردیفها

  (e فاصله ردیف آخر تا محل دید( صفحه تلویزیون) به خاطرابعاد کوچک تلویزیون ضروری به نظر می‌رسد که یک دید آزاد از هر ردیف به شرح فرمول زیر محاسبه شود .

  3. تلویزیون باید در حدود 10 درجه به طرف پائین خم شود .

  • ویژگیهای میز آزمایشگاهی

  1. لبه‌های صفحه رویه میز باید با روکش فرمیکا( مطابق با مندرجات استاندارد ملی ایران به شماره 3154) یا نوار روکش مشابه صفحه رویه نرچسبان شود .

  2. جهت ورودی سیمهای برق باید از کانال پلاستیکی با حداقل ابعاد 3×2 میلی‌متر استفاده شود .

  3. روی بدنه میز آزمایشگاهی باید حداقل دو عدد پریز روکار نصب شود.

  4. برای بعضی از میزها که جهت آزمایش‌های شیمی استفاده می‌شود نصب شیشه آتاژور به ضخامت 6 میلی‌متر در قسمت عمودی (انتهای لبه پشتی) به ارتفاع 10 میلی‌متر از رویه میز باشد لازم است .

   

   1 – استاندارد شماره 2035 مؤسسه ملی تحقیقات صنعتی ایران

   2 – استاندارد شماره 5068 مؤسسه ملی تحقیقات صنعتی ایران

  5. ابعاد میزهای آزمایشگاهی :

  1)      طول : از 120 تا 145 سانتی‌متر

  2)      ارتفاع: بین 70 تا100 سانتی‌متر

  3)      اختلاف سطح اولیه میز با چهارپایه باید بین 15-10 سانتی‌متر باشد .

  4)      پهنا: بین 62 تا 70 سانتی‌متر

  5)      ضخامت : ضخامت صفحه رویه میز با احتساب روکشهای مصرفی باید حداقل 18 میلی‌متر باشد .

  6. صفحه رویه میز باید تحمل بار حداکثر 500 نیوتنی را داشته باشد .

  • ویژگیهای قفسه آزمایشگاهی

  1. مواد اولیه قفسه‌های چوبی باید از چوب طبیعی یا اوراق فشرده چوبی با روکش طبیعی و مصنوعی باشد .

  2. روکش مصنوعی برای صفحات طبقات باید به اسید مقاوم باشد .

  3. ضخامت دیواره‌های قفسه با روکش باید حداقل 17 میلی‌متر باشد .

  4. ضخامت صفحه طبقات قفسه با روکش باید حداقل 19 میلی‌متر باشد .

  5. دربوفه باید از جنس صفحه دیواره قفسه باشد و درهای آن به وسیله چهارعدد لولای پاشنه‌ای یا دو عددد لولای نواری به بدنه متصل شوند .

  6. ضخامت درهای شیشه‌ای باید حداقل 4/0 میلی‌متر باشد .

  7. نوع فلز زیر سری و بوشها از فولاد آبدیده و یا برنجی باشد .

  8. هر طبقه از قفسه باید توان حمل باری معادل حداقل 100 کیلوگرم بر متر مربع را در طول زمان بدون تغییر شکل داشته باشد و باید حداقل 6 میلی‌متر ضخامت داشته باشد .

  9. ابعاد استاندارد :

  نوع             مشخصات

  ارتفاع

  پهنا

  عمق

  قفسه کوچک (دیواری)

  100-95

  62-57

  33-28

  قفسه متوسط

  157-152

  100-95

  38-33

  قفسه بزرگ

  195-190

  100-95

  38-33

    ابعاد قفسه آزمایشگاهی

  10. آگاهیهای زیر باید به طور خوانا در محل مناسبی از قفسه آزمایشگاهی نصب شود :

   1 – استاندارد شماره 5067 مؤسسه ملی تحقیقات صنعتی ایران

   

  1. نام سازنده 2. تاریخ تولید  3. ابعاد قفسه  4. شرایط نگهداری  5. عبارت ساخت ایران .

  • میز و صندلیهای کنفرانس

  ا. میزهای کنفرانس از نظر کاربردی به سه دسته تقسیم می‌شوند .

  الف) میزهائی هستند که از چهارطرف مورد استفاده قرار می‌گیرند و طول لازم برای هر شخص حداقل 65 سانتی‌متر و نیز عمق مفید برای هر طرف حداقل 45 سانتی‌متر است .

  ب) میزهائی هستند که به صورت مجتمع چیده می‌شوند و حداکثر از سه طرف مورد استفاده قرار می‌گیرند .

  ج) میزهائی هستند که برای تلفیق با میزهای تحریر و یا به جای آن به کار می‌روند . در این نوع میزها حداقل اندازه‌های مفید مطابق میزهای گروه الف می‌باشند .

  2. حداقل ارتفاع میزها 75 سانتی‌متر است .

  3. پهنای میز کنفرانس یک طرفه حداقل 45 سانتی‌متر و دو طرفه حداقل 90 سانتی‌متر باشد .

  • ویژگیهای میز تنیس روی میز ( پینگ‌پنگ)

  1. صفحه روی میز صفحه‌ای است که سطح روئی آن جهت بازی مورد استفاده قرار می‌گیرد که جنس آن می‌تواند از چوب، تخته خرده چوب، تخته چندلا، مواد پلیمری و آلومینیومی و هر ماده دیگری باشد .

  2. در صورت به کارگیری چوب طبیعی (ماسیو) باید چوب سالم، بی‌عیب و دارای رطوبت2+10درصدباشد.

  3. رنگ صفحه روی میز باید دارای چسبندگی لازم و مات باشد . سایر رنگهای مورد استفاده باید مورد تائید فدراسیون تنیس روی میز قرار گیرد .

  4. در چهارطرف میز خطی به عرض 20 میلی‌متر و در میانه طول میز هم خطی به ضخامت 3 میلی‌متر باید کشیده شود .

  5. ابعاد میز پینگ‌پنگ :               

  طول

  عرض

  ارتفاع سطح فوقانی از کف

  2740

  1525

  760

   (برحسب میلی‌متر)

   

   

   1 – استاندارد شماره 1615 مؤسسه ملی تحقیقات صنعتی ایران

   2 – استاندارد شماره 4078 مؤسسه ملی تحقیقات صنعتی ایران

   

   

  6. برای آزمون جهش توپ روی سطح میز، هرگاه توپ تنیس روی میز را از ارتفاع 30 سانتی‌متری از سطح میز رها کنیم، باید توپ به اندازه 22 الی 25 سانتی‌متر از سطح میز بالا بیاید .

  • ویژگی‌های نیمکت‌های پارکی 

  1. پشتی و نشیمنگاه نیمکت‌های پارکی می‌تواند از چوب طبیعی و یا مواد پلاستیکی باشد و بدنه و پایه‌های آن می‌تواند از چوب طبیعی و یا پروفیل‌های استاندارد باشد .

  2. ابعاد انواع نیمکت‌های پارکی باید طبق جدول زیر باشد .

  ردیف

  مشخصات

  ابعاد به سانتی‌متر

  1

  حداقل ارتفاع نشیمنگاه از زمین

  42

  2

  حداقل ارتفاع پشتی از زمین

  88

  3

  حداقل ارتفاع پشتی از نشیمنگاه

  47

  4

  حداقل ارتفاع پشتی

  25

  5

  عمق نشیمنگاه

  37

  3. در طول نشیمنگاه به ازای هر فرد 50 سانتی‌متر در نظر گرفته شود .

  4. زاویه پشتی به نشیمنگاه باید حداقل 100 درجه و حداکثر 130 درجه باشد .

  5. لبه‌های نشیمنگاه و پشتی باید تیز نباشد .

  6. اسکلت بدنه و پایه‌ها باید دارای رنگ کوره‌ای بدون شره و گرده رنگ باشد .

  7. در کلیه مقاطع آزاد پروفیل‌ها و قسمت‌های سوراخ کاری شده باید از درپوشهای مناسب استفاده کرد .

  8. ابعاد چوب مورد مصرف برای نشیمنگاه و پشتی باید 3×5 سانتی‌متر باشد .

  9. فاصله قیدها از لبه‌های نشیمنگاه باید حداقل 10 سانتی‌متر باشد .

  10. ابعاد پروفیل‌های فلزی مورد استفاده برای قیدحداقل 20×20 میلی‌متر و پایه‌های آن باید حداقل 50×30 میلی‌متر باشد .

  11. برای آزمون چسبندگی رنگ به وسیله شانه‌ای که تیزی تیغه‌های آن مشابه تیغ صورت تراشی و فواصل تیغه‌ها 5/1 میلی‌متر باشد بر روی سطح رنگ شده‌ای در دو جهت عمود برهم 11 شیار که در هر جهت فقط لایه رنگ را قطع نماید به وجود آورید . سپس روی مربعهای ایجاد شده یک قطعه نوار چسب به طول 10 سانتی‌متر و عرض 5/2 سانتی‌متر در جهت رنگ شده بچسباند و با یک غلتک لاستیکی روی آن بکشید پس از نیم ساعت لبه نوار چسب را تحت زاویه 45 درجه سریعاً بلند کنید نباید بیش از 5 درصد مربعهای کوچک از سطح رنگ شده جدا شود .

   1 – استاندارد شماره 5066 مؤسسه ملی تحقیقات صنعتی ایران

  12. آزمون سختی رنگ : نوک مداد H6 را با مداد تراش تیز کنید و با فشار دست و تحت زاویه 45 درجه با سطح رنگ شده روی آن بکشید . نباید خراشی روی سطح رنگ شده ایجاد شود .

  13. از هر 50 واحد محصولی 2 عدد تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شود .

  14. روی نیمکت باید اطلاعات زیر بیاید :

  1. سازنده    2. تاریخ تولید   3. دستور نگهداری   4. عبارت ساخت ایران

  • ویژگیهای انواع تریبون 

  1. بدنه تریبون از چوب طبیعی و یا اوراق فشرده چوبی با روکش طبیعی یا مصنوعی باید باشد .

  2. برای اتصال قطعات به یکدیگر باید از دوبلهای چوبی یا اتصال قلیف از جنس چند لائی استفاده کنند .

  3. برای جلوگیری از جذب آب در طرفین قسمت پائین و نیز کاهش سر وصدا و اصطکاک می‌توان از ته پایه‌های پلاستیکی و یا لاستیکی استفاده نمود .

  4. ابعاد استاندارد میز تریبون : (ابعاد به سانتی‌متر است.)

  مشخصات

  نوع میز

  ارتفاع

  پهنا

  عمق

  ارتفاع صفحه زیری از سطح زمین

  فاصله(حداقل)عمودی بین دو طبقه (CM )

  ایستاده

  115-105

  100-90

  60-50

  91-80

  15

  نشسته

  95-85

  95-85

  55-45

  85-75

  15

  5. مشخصات زیر باید روی تریبون نگاشته شود .

  1. نام سازنده  2. تاریخ تولید  3. دستور نگهداری  4. عبارت ساخت ایران .

  •  گچ مدارس

  1. رنگهای استاندارد برای گچهای مدارس : سفید، زرد، نارنجی، قرمز، ارغوانی، آبی روشن، سبز تیره، بنفش، خاکستری، قهوه‌ای، سبز روشن، آبی تیره .

  2. گچهای مدارس در عین داشتن نرمی خالص برای سهولت نوشتن نباید شکننده و خرد شونده باشند .

  3. زبری گچها نباید به اندازه‌ای باشد که هنگام نوشتن روی تخته سیاه لیز بخورد ایجاد سروصدا کند .

    1 – استاندارد شماره 5069 مؤسسه ملی تحقیقات صنعتی ایران

   2 – استاندارد شماره 1481 مؤسسه ملی تحقیقات صنعتی ایران

  4. مشخصات گچ خوب : روان نوشتن گچ، عدم خراشیدگی در سطح تخته سیاه، عدم لیز خوردن گچ روی تخته سیاه، عدم شکستن گچ با فشار دست، عدم ریزش گردگچ، درشتی و خوانا بودن کلمات از فاصله‌ده‌متری

   منبع :  archweb.persianblog. Ir


     1
نظرات کاربران
 • نیلوفر زمانی ۱۳۹۱/۶/۴
  سلام ممنون من تاحالا همچین اطلاعاتی رو جایی به صورت جمع آوری ندیده بودم ممنون فقط بعضی مطالب در سمت چپ صفحه معلوم نبود
شما میتوانید بعد از ورود برای این مقاله نظر ثبت نمایید.
 • درج نظر
   
پیش دبستانی و دبستان غیردولتی پسرانه پویش
مادایران، نماد اطمینان
تبلیغات
تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به اين سايت (مدرسه کلوب ) میباشد و استفاده از مطالب با ذکر و درج لینک منبع بلامانع است © Copyright 2020 - MadresehClub.com