مدرسه کلوب
مدرسه کلوب | Madresehclub
خانه
ورود اعضا

پرورش طیور

 •  


  مجموعه علوم دامي در برگيرنده تخصص هاي متنوعي است كه اين تخصص ها در سطوح مختلف باتوجه به نياز از دو جنبه موضوعي و كاربردي قابل طرح و بررسي است. از جنبه موضوعيعناوين تخصصي تغذيه دام ، اصلاح نژاد ، فيزيولوژي ، اقتصاد دامپروري ، فرآورده هايدامي … از مهمترين تخصص هايي است كه در سطوح عالي دامپروري مطرح بوده و از جنبهكاربردي نيز پرورش گاو و گاوميش ، پرورش زنبور عسل ،… از مهمترين عناوين قابل طرحمي باشد. 

  انشعاب عنوان كلي امور دام (دامپروري ) در تخصص هاي فوق الذكر از هريك از جنبه هاي موضوعي و با كاربردي مي تواند زمينه هاي لازم را براي رشد و توسعهبخش مربوطه فراهم آورد و مانع از اتلاف نيروهاي آموزش ديده در زمان ورود به كارگردد . با توحه به عملكرد مورد انتظار از كاردان براي ارائه خدمات مشخص در زمينههاي مختلف اجرايي ، تخصصي نمودن آموزشها در اين مقطع ضمن افزايش كارآيي افراد آموزشديده در زمينه خاص آموزشي از اتلاف زمان براي احراز شرايط لازم در جهت وظايف محولهجلوگيري خواهد نمود. 


  در همين ارتباط به لحاظ نوع وظايف تعيين شده براي فارغالتحصيلان اين مقطع آموزشي و لزوم توجه بيشتر به جنبه هاي كاربردي ، تقسيم بنديتخصص هاي مورد نياز در مقطع كارداني را اجتناب ناپذير ساخته است. 

  روند بررسي وتهيه برنامه : 
  برنامه تكنولوژي پرورش طيور به طور مشترك توسط كارشناسان معاون تآموزش و تحقيقات وزارت جهاد سازندگي و كارشناسان آموزش كشاورزي وزارت آموزش و پرورشتهيه و تدوين گرديده است و روند بررسي و تهيه آن به شرح ذيل مي باشد. 
  با توجهبه تنوع مشاغل مرتبط با صنعت دامپروري و گستردگي روز افزون آن و به لحاظ اختلافنسبتا زياد گرايشهاي مختلف قابل طرح در آن ، امكان جمع بندي كليه تخصص ها و تامين نياز اين بخش تحت عنوان مجموعه اي واحد بنام دامپروري وجود ندارد . 


  لذا بهمنظور پوشش دادن نيازها ي كليه زير بخشهاي دامپروري و با استناد به نظرات مسئوليناجرايي امور دام كشور تفكيك عنوان كلي دامپروري در گرايشهاي پرورش گاو گاوميش ،پرورش گوسفند و بز ، پرورش طيور ، پرورش زنبور عسل طرح و توسط صاحب نظران اين صنعتدر بخشهاي مختلف آموزشي ، تحقيقاتي و توليد كنندگان، تفكيك عنوان كلي دامپروري درعناوين تخصصي تر مورد تاييد قرار گرفت. 
  در اين ميان با توجه به مشاغل موجود وقابل طرح ، تكنولوژي پرورش طيور بعنوان يك گرايش تخصصي مطرح گرديد تا زمينه لازم راجهت رشد و شكوفايي اين بخش از صنعت دامپروري فراهم آورد. 


  مراحل تدوين برنامه 
  الف)تعيين مشاغل موجود و نيازمنديهاي شغلي

  ب)تعيين دانش و مهارتهاي موردنياز كار و پاره كارهاي هر يك از مشاغل براساس دستور العمل كلي تدوين برنامه هايآموزشي دو ره هاي كارداني و كارشناسي علمي - كاربردي

  ج‌) تعيين دروس و محتوايآموزشي براساس دانش و مهارتهاي مورد نياز هر يك از مشاغل
   
  د)تعيين ريز محتوايآموزشي براساس نظام آموزشهاي كارداني در بخش كشاورزي از آموزشهاي علمي – كاربردي

  ه)رعايت اصول و مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي)دستورالعمل كلي تدوين برنام هاي آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي علمي – كاربردي و نظام آموزشهاي كارداني در بخش كشاورزي و آموزشهاي علمي – كاربردي (


  تعريف و هدف دوره : 
  اين دوره بعد از دوره هاي آموزشي بلند مدت كارداني علمي – كاربردي با هدف تربيت نيروي انساني متخصص در زمينه پرورش طيور مي باشد تا ضمناشاعه فرهنگ نوين پرورش طيور امكان رشد و توسعه اين بخشها از صنعت دامپروري رافراهم آورد. 


  اهميت و ضرورت دوره : 
  واحدهاي پرورش طيور در كشور با سرعت روزافزون در حال توسعه مي باشند اين بخش از صنعت دامپروري نقش قابل توجهي در تامينمواد پروتئيني جامعه دارد و به لحاظ فقدان نيروهاي كارآمد اجرايي اغلب اين واحدهااز بازده اقتصادي كافي برخوردار نمي باشند. لذا تربيت نيروهاي كاردان با تخصص پرورشطيور مي تواند نقش موثري در ارتقای فعاليتهاي اين بخش از صنعت دامپروري داشته باشد.


  رديف
  نام درس
  1
  فارسي
  2
  آمار و طرح آزمايشات مقدماتي
  3
  ابزار ماشين آلات پرورش طيور
  4
  اخلاق و تربيت اسلامي
  5
  اصول پرورش مرغ مادر
  6
  اصول پيشگيري و بهداشت طيور
  7
  اصول سرپرستي واحدهاي پرورش طيور
  8
  بيماريهاي طيور
  9
  پرورش اردك ، غاز
  10
  پرورش بوقلمون
  11
  پرورش پرندگان كوچك و زينتي
  12
  پرورش توام اردك و ماهيان گرم آبي
  13
  پرورش مرغ تخم گذار
  14
  پرورش مرغ گوشتي
  15
  تربيت بدني
  16
  ترويج و آموزش دامپروري و منابع طبيعي
  17
  تغذيه طيور
  18
  جامعه شناسي روستايي
  19
  جوجه كشي
  20
  رياضيات
  21
  زبان خارجي
  22
  زبان فني
  23
  ژنتيك و اصلاح نژاد مقدماتي
  24
  شناخت داروهاي دامي
  25
  شيمي
  26
  صنايع تبديلي طيور
  27
  فيزيک
  28
  معارف اسلامي 1
  29
  مقدمه اي بر اقتصاد و بازار يابي محصولاتطيور
  30
  کارآموزي
  31
  کاربرد کامپيوتر
   
  بازار کار:
  نقش و توانايي فارغ التحصيلان : 

  الف)ارائه و انتقال اطلاعات و دستورالعملها وروشهاي مورد تاكيد كارشناسان به افراد تحت پوشش در حوزه عملياتي مربوطه

  ب)بررسيمقدماتي نيازهاي محلي و منطقه اي در زمينه پرورش طيور به منظو ر عرضه خدمات متناسب 

  ج)كاربرد صحيح وسايل ، تجهيزات و نهاده هاي توليدي و تشخيص عيوب و رفع آنها باتوجه به حيطه تخصصي مربوطه

  د)تنظيم و تهيه گزارشات روزانه

  ه)نظارت بر اعمالبهداشت كار و محيط زيست

  و)سرپرستي و اداره واحدهاي پرورشي طيور گوشتي و تخم گذارو انجام امور مربوطه

  عناوين مشاغل در نظر گرفته شده جهت طراحي دوره 

  الف)پرورش دهنده مرغ تخم گذار

  ب)پرورش دهنده مرغ گوشتي

  ج)پرورش دهندهبوقلمون

  د)پرورش دهنده اردك و غاز

  ه)متصدي جوجه كشي

  و)متصدي سالن پرورشمرغ مادر

  عناوين مشاغل فارغ التحصيلان بعد از طي دوره : 

  الف) سرپرست واحدپرورش مرغ تخم گذار

  ب)سرپرست واحد پرورش مرغ گوشتي

  ج)سرپرست واحد هاي پرورشيماكيان 

  د)سرپرستي موسسات جوجه كشي

  ه)متصدي تهيه خوراك طيور

  و)متصدي راهاندازي، تعمير و سرويس ماشينهاي پرورش طيور 

  ر)سرپرست سالن واحدهاي پرورش مرغمادر

  منبع : گزینه 2
  برچسب ها
     0
مقالات مرتبط
نظرات کاربران
شما میتوانید بعد از ورود برای این مقاله نظر ثبت نمایید.
 • درج نظر
   
پیش دبستانی و دبستان غیردولتی پسرانه پویش
مادایران، نماد اطمینان
تبلیغات
تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به اين سايت (مدرسه کلوب ) میباشد و استفاده از مطالب با ذکر و درج لینک منبع بلامانع است © Copyright 2020 - MadresehClub.com