بلوغ

 • دختران و جلوه گری
  بهتر است به او تفهیم کنی، برای اینکه زیبا بنظر برسد، نیازی به آرایش و موهای رنگ شده ندارد.
  تعداد نظر:  0
  تعداد بازدید:  10857
  0 like
  تاریخ : ۱۳۹۲/۹/۲۰
 • رشد مغز و علت بدخلقی نوجوان و جوان
  رابطه مستقیمی بین رفتار نوجوان و رشد سیستم مغزی در این دوران وجود دارد. رشد بخش بزرگی از سیستم مغزی در انسان ها تقریبا تا ۲۴ سالگی ناکامل است. اگر والدین از این دوران (که در مغز یک نوجوان چه می گذرد) آگاه باشند و بدانند که هنوز مغز نوجوانان خود به رشد و تکامل نرسیده است, بدون تردید انتظاراتشان از فرزندان خود را تغییر داده و به سهولت می توانند با حال و رفتار دشوار فرزندان خود کنار بیایند.چراکه بخش بزرگی از رفتار و بدخلقی و توجیهات من درآوردی نوجوانان, ناشی از تغییرات هورمونی و رشد ناقص سلول های دیگر مغز می باشد.
  تعداد نظر:  0
  تعداد بازدید:  4191
  0 like
  تاریخ : ۱۳۹۲/۹/۱۹
 • بلوغ
  بلوغ روانی خیلی پیش‌تر از بلوغ جسمانی‌ (حداق دو سال زودتر)در نوجوانان شروع‌ میشود و این تحول روحی همراه با اضطراب و تشویش است و تظاهرات مختلفی دارد؛ از جمله : درون‌گرائی ، برون‌گرائی ، دوگانگی روانی .
  تعداد نظر:  0
  تعداد بازدید:  3502
  1 like
  تاریخ : ۱۳۹۱/۱۱/۴
مادایران، نماد اطمینان
مدرسه کلوب