جایگاه خانواده

 • تحکیم خانواده و جایگاه والدین
  والدین در تربیت و اجتماعی کردن فرزندان، نقش بسیار مهمی دارند و بی شک، بیشترین سرمایه گذاری مادی و عاطفی در خانواده، از سوی والدین صورت می گیرد. بی تردید ایفای این مسؤلیت ها تنها در صورت برخورداری آنان از جایگاه بالاتر در خانواده میسر است. تقسیم قدرت بین زن و مرد نیز باید به شیوه های معقول و مناسب صورت گیرد.
  تعداد نظر:  0
  تعداد بازدید:  1824
  0 like
  تاریخ : ۱۳۹۲/۸/۶
مادایران، نماد اطمینان
مدرسه کلوب