webads

خلاقیت

 • خلاقیت یعنی دیدن به نوعی دیگر!
  یکی دیگر از تعاریف خلاقیت «توانایی دیدن به نوعی دیگر» است. متفاوت دیدن چیزها، دیدن چیزها از زاویه‌ای دیگر، دیدن چیزهایی که دیگران نمی‌بینند، حتی دیدن چیزهایی که وجود ندارد، دیدن جنگل از طریق دیدن یک تک درخت..
  تعداد نظر:  0
  تعداد بازدید:  3429
  1 like
  تاریخ : ۱۳۹۱/۹/۲۷
 • چرا خلاقیت و نوآوری؟
  چرا در چند دهه اخیر واژه‌های Creativity و Innovation در دنیا و به دنبال آن در چند سال گذشته، واژه‌های خلاقیت و نوآوری در کشور، به سر زبانها افتاده و بیشتر از گذشته در مورد آنها صحبت می‌شود، کتابها نوشته می‌شود، کنفرانسها و همایشها برگزار می‌شود و بالاخره وبسایت‌ها و وبلاگهای مختلف راه‌اندازی می‌شوند؟ در این سالها چه اتفاق یا اتفاقاتی افتاده که باعث اهمیت بیش از پیش موضوعاتی مانند خلاقیت و نوآوری شده است؟ منبع : معلم خلاق
  تعداد نظر:  0
  تعداد بازدید:  4159
  0 like
  تاریخ : ۱۳۹۱/۹/۲۷
 • تعریف خلاقیت به زبان ساده
  شاید تاکنون ده‌ها و صدها بار کلمه خلاقیت را شنیده باشید، بدون اینکه در مورد چیستی آن فکر کرده باشید. در این مقاله می‌خواهیم خلاقیت را به زبان بسیار ساده تعریف کنیم و ببینیم خلاقیت چیست و چه چیزهایی را شامل می‌شود. منبع : معلم خلاق
  تعداد نظر:  0
  تعداد بازدید:  3208
  0 like
  تاریخ : ۱۳۹۱/۹/۲۷
 • اصول پرورش خلاقیت در کلاس درس
  معلم دوست دار خلاقیت:هیچ چیز برایم جذاب تر از گوش دادن به ایده های عجیب و غریب دانش آموزانم نیست ؛ به ویژه هنگامی که با هیجان و آب و تاب در مورد آن صحبت می کنند
  تعداد نظر:  5
  تعداد بازدید:  3033
  5 like
  تاریخ : ۱۳۹۱/۳/۳۰
 • موانع خلاقیت در محیط مدرسه
  دانش آموز خلاق :به خانم معلم گفتم که نقاشی خواب دیشب خودم راکشیده ام. اما او هم مثل بقیه ی بچه ها مرا مسخره کرد ؛ من همآن را پاره کردم و به جای آن یک خانه و یک درخت کشیدم
  تعداد نظر:  2
  تعداد بازدید:  2205
  4 like
  تاریخ : ۱۳۹۱/۳/۳۰
 • دانش آموزخلاق رابشناسید
  هرچندبسیاری ازویژگیهای کلی افرادخلاق که درمقالات موجود در این بخش معرفی گردید کمابیش شامل دانش آموزان خلاق نیزمیگردد،اماازآنجاکه تاکیداصلی این کتاب ،پرورش خلاقیت دانش آموزان خلاق که معمولا درمحیط مدرسه وکلاس درس مشاهده میشود،دربخشی مجزابرشمرده شود.درهمین موردسه دلیل دیگر نیزوجودداردکه این ضرورت راتاکیدکند:
  تعداد نظر:  2
  تعداد بازدید:  2614
  5 like
  تاریخ : ۱۳۹۱/۳/۳۰
 • خلاقیت و عوامل موثر بر آن
  خلاقيت ميلي ذاتي است كه در وجود انسان به وديعه نهاده شده است . انسان مظهر خلاقيت الهي است(مطهري).خلاقيت براي تمامي عرصه هاي زندگي و سلامت فكر و روح انسان حياتي است. در دنياي امروز اگر افراد گرفتار نظمي تكراري و مكانيكي شوند نابود خواهند شد
  تعداد نظر:  2
  تعداد بازدید:  7340
  7 like
  تاریخ : ۱۳۹۱/۳/۲۷
مادایران، نماد اطمینان
مدرسه کلوب