webads

راهنمایی و رانندگی

 • ماجرای دریافت گواهینامه های رانندگی
  جست و گریخته در نشریات ایرانی می خوانیم که ترافیک شهرهای بزرگ، شیوه رانندگی بسیاری از رانندگان و آلودگی هوا در کلان شهرها بزرگ و به ویژه در تهران، به هیچ روی با استانداردهای روز دنیا همخوانی ندارد. براین پایه نگارنده که مدتی است در یک کشور اروپایی زندگی می کنم نخست به یاد چگونگی دریافت گواهینامه های رانندگی خودم در ایران و دانمارک افتادم که شاید نخستین گام در راه یک رانندگی درست و سنجیده باشد. با این امید که این نوشتار بتواند راهکاری در راه بهتر راندن رانندگان جوان تر باشد. مهندس رضا انصاری فرد
  تعداد نظر:  1
  تعداد بازدید:  9405
  4 like
  تاریخ : ۱۳۹۲/۹/۶
 • آداب رانندگی در شهر
  وقتی در هنگام رانندگی هستیم دقت کنیم که رانندگی ما نمونه و ایده آل خواهد بود اگر و تنها اگر همه ما شهروندان در هنگام رانندگی به حقوق دیگر شهروندان در هنگام رانندگی احترام بگذاریم.
  تعداد نظر:  0
  تعداد بازدید:  3132
  2 like
  تاریخ : ۱۳۹۲/۸/۱۱
مادایران، نماد اطمینان
مدرسه کلوب