رشته تجربی

 • دامپروری
  رشته اي كه درك آن براي بسياري از شهرنشینان دشوار است گر چه هر روز با محصولات لبني سر و كار دارند اما منشاء آن كمتر در ذهنشان نقش مي بندد .براي تامين نيروي انساني متعهد و متخصص در رشته دامپروري و به منظور نيل به خودكفايي در تهيه پروتئين حيواني مورد نياز لازم است كه متخصصيني تربيت شوند كه بتوانند با استفاده از دانش وتجربيات خود توليد اقتصادي محصولات دامي را بطور علمي امكان پذير و از امكانات موجود كشور حداكثر استفاده را در جهت توليد اين محصولات نموده و در امور تحقيقات آموزش و برنامه ريزي دامپروري خدمت نمايند.
  تعداد نظر:  0
  تعداد بازدید:  3027
  9 like
  تاریخ : ۱۳۹۱/۳/۲۴
 • جنگلداری
  جنگل و جنگل داري مانند بسياري از رشته هايي كه به طور مستقيم با طبيعت درگير هستند در كشورهاي در حال توسعه مهجور و مظلوع واقع شده است . هنوز در كشوري مانندايران زمان بسياري نياز است تا مردم با طبيعت ، حيوانات و گياهان سرآشتي بگذارند . فرهنگ سازي در اين زمينه بسيار ضروري است و اين مطلب را مي توان به راحتي ازاخبار تلويزيون فهميد به همين خاطر و به منظور تامين نيروهاي كارآمد براي حفاظت ،احيا و بهره برداري مستمر و اداره صحيح جنگلها لازم است افرادي كه در اين زمينه ازكارايي و آگاهي كافي برخوردار باشند ، تربيت شوند.
  تعداد نظر:  0
  تعداد بازدید:  2438
  0 like
  تاریخ : ۱۳۹۱/۳/۲۴
 • تکنولوژی پرتو شناسی
  امروزه با توجه به ابعاد علم پزشكي ، علم راديولوژي در امر تشخيص ، درمان بيماريهاارزش والايي را كسب كرده است و به دليل اهميتي كه استفاده از اشعه يونيزان در امرتشخيص و تحقيق و درمان بيماريها دارد ، نياز به تربيت افرادي كه آشنا به كاربرد اينعلم و استفاده از آن د رعلم پزشكي باشند از اهميت خاصي برخوردار است .
  تعداد نظر:  0
  تعداد بازدید:  2907
  0 like
  تاریخ : ۱۳۹۱/۳/۲۴
 • باغبانی
  رشته باغبانی یکی از مهمترین رشته های کشاورزی است که داوطلب گروه آزمایشی علوم تجربی می تواند آن را انتخاب کند. با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و احتیاج غذایی آنها، رشته باغبانی با تولید حدود 40% مواد غذایی، نقش مهمی در تأمین مواد غذایی مورد نیاز بشر دارد.
  تعداد نظر:  0
  تعداد بازدید:  2670
  0 like
  تاریخ : ۱۳۹۱/۳/۲۴
 • ارشد اپیدمیولوژی
  نقش اپيدميولوژي در علوم پزشكي تعيين كننده و كارساز استو از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد . اساسا اپيدميولوژيجز لاينفك تحقيقات پزشكي است و بدون استفاده ا زآن هيچيك از تحقيقات پزشكي كه بهجان انسانها ارتباط دارد نمي تواند مطمئن و اعتماد پذير باشد.
  تعداد نظر:  0
  تعداد بازدید:  2717
  0 like
  تاریخ : ۱۳۹۱/۳/۲۴
 • پرورش طیور
  مجموعه علوم دامي در برگيرنده تخصص هاي متنوعي است كه اين تخصص ها در سطوح مختلف باتوجه به نياز از دو جنبه موضوعي و كاربردي قابل طرح و بررسي است. از جنبه موضوعيعناوين تخصصي تغذيه دام ، اصلاح نژاد ، فيزيولوژي ، اقتصاد دامپروري ، فرآورده هايدامي … از مهمترين تخصص هايي است كه در سطوح عالي دامپروري مطرح بوده و از جنبهكاربردي نيز پرورش گاو و گاوميش ، پرورش زنبور عسل ،… از مهمترين عناوين قابل طرحمي باشد.
  تعداد نظر:  0
  تعداد بازدید:  3194
  0 like
  تاریخ : ۱۳۹۱/۳/۲۴
 • گیاهان دارویی
  رویکرد سالهای اخیر بشر به استفاده از داروهای گیاهی سبب شده است صنایع بسیار گسترده ای در ارتباط با تبدیل فرآورده های گیاهی به داروهای گیاهی در کشور های توسعه یافته و رو به توسعه بوجود آید.
  تعداد نظر:  0
  تعداد بازدید:  2703
  1 like
  تاریخ : ۱۳۹۱/۳/۲۴
 • گیاه پزشکی
  رشته گیاه پزشكی از آن رشته های نوپا ، كاربردی جذاب است كه علاقمندان خود را جذب كرده است . عنوان گیاه پزشکی در علوم کشاورزی ایران از سال 1342 به جای «دفع آفات و حفاظت گیاهان» مطرح شده است. به طور کلی، در این رشته تشخیص و شناسایی آفات و عوامل بیماری گیاهان زراعی، باغی، زینتی، جنگلی، مرتعی و فرآورده های گیاهی و همچنین شناخت علایم و چگونگی اثر آفات و عوامل بیماریهای انگلی و غیرانگلی بر گیاهان و آشنایی کامل با اصول و روشهای مبارزه، مورد بحث قرار می گیرد.
  تعداد نظر:  0
  تعداد بازدید:  2516
  2 like
  تاریخ : ۱۳۹۱/۳/۲۴
 • مدیریّت خدمات بهداشتی و درمانی
  مدیریت یک عامل تعیین کننده در سرنوشت هر سازمان است و می تواند منجر به اعتلای سازمان ، رضایت کارکنان و ارباب رجوع ، کاهش هزینه ها و بالا رفتن کیفیت خدمات گردد. به همین دلیل پذیرفته نیست که به خاطر ملاحظات دوستانه و یا روابط گروهی و صنفی از افرادی غیر متخصص برای مدیریت یک سازمان استفاده کرد بخصوص برای مدیریت یک بیمارستان که مسوولیت حفظ سلامتی روحی و جسمی انسان ها را برعهده دارد . یعنی یک بیمارستان باید علاوه بر پزشکان متخصص و دستگاه های پزشکی پیشرفته ، از مدیریتی کارآمد برخوردار باشد تا بتواند رضایت ارباب رجوع و کارکنان یک بیمارستان را جلب کند
  تعداد نظر:  0
  تعداد بازدید:  2966
  2 like
  تاریخ : ۱۳۹۱/۳/۲۴
 • مهندسی منابع طبیعی
  داوطلب دوره جنگل داری باید در زمینه های زیست شناسی ، ریاضی ، زمین شناسی و اکولوژی قوی باشد ، با توجه به کمیت و کیفیت درس هایی که در این رشته تدریس می شود، دانشجو باید از توان و دانش بالایی در زمینه های علوم طبیعی و ریاضی برخوردار بوده ، قدرت تجزیه و تحلیل مسائل طبیعی و بوم شناسی (اکولوژیکی ) را داشته باشد و دارای دقت کافی در مسائل جنگل باشد.
  تعداد نظر:  0
  تعداد بازدید:  3104
  0 like
  تاریخ : ۱۳۹۱/۳/۲۴
 • مهندسی فضای سبز
  مطالعه و بررسی در زمینه طراحی ، کاشت و پرورش نباتات و تلفیق علوم گیاهی با معماری بطوری که در حل مسائل مربوط به رابطه بشر با طبیعت اطرافش در مقیاس مختلف کمک نماید ، رشته ای از علوم دانشگاهی را تشکیل می دهد که تحت عنوان رشته مهندسی فضای سبز نامیده می شود .
  تعداد نظر:  0
  تعداد بازدید:  3336
  1 like
  تاریخ : ۱۳۹۱/۳/۲۴
 • علوم دامی
  مجموعه علوم دامی در برگیرنده تخصص های متنوعی است كه این تخصص ها در سطوح مختلف با توجه به نیاز از دو جنبه موضوعی و كاربردی قابل طرح و بررسی است. از جنبه موضوعی عناوین تخصصی تغذیه دام ، اصلاح نژاد ، فیزیولوژی ، اقتصاد دامپروری ، فرآورده های دامی … از مهمترین تخصص هایی است كه در سطوح عالی دامپروری مطرح بوده و از جنبه كاربردی نیز پرورش گاو و گاومیش ، پرورش زنبور عسل ،… از مهمترین عناوین قابل طرح می باشد.
  تعداد نظر:  0
  تعداد بازدید:  2290
  0 like
  تاریخ : ۱۳۹۱/۳/۲۸
 • علوم تغذیه
  علم تغذیه یك علم چند بعدی است .كارشناس این رشته هم باید بتواند كه رژیم غذایی مناسب را برای درمان بیماری‌های مختلف ارائه دهد و هم توانایی شناسایی مشكلات تغذیه جامعه را داشته باشد و سپس بر اساس مشكلات موجود، برنامه‌های غذایی لازم را طراحی ، اجراء، نظارت و ارزشیابی كند.
  تعداد نظر:  0
  تعداد بازدید:  3255
  4 like
  تاریخ : ۱۳۹۱/۳/۲۴
 • ارشد علوم تشریحی
  كارشناسي ارشد علوم تشريحي (ناپيوسته ) به دوره اي اطلاق مي شود كه تحصيلات بالاتر از كارشناسي را در بر مي گيرد و اولين مقطع تحصيلي پس از كارشناسي مي باشد . هدف از ايجاد آن تربيت افرادي لايق ، متعهد وكاردان مي باشد كه بتوانند برمباني علوم تشريحي (آناتومي ، بافت شناسي و جنين شناسي ) متون علمي موجود احاطه يافته در اثر آشنايي با روشهاي پيشرفته تحقيق درعلوم وبدست آوردن كارايي و لياقت موجود احاطه يافته در اثر آشنايي با روشهاي پيشرفتهتحقيق در علوم و بدست آوردن كارايي و لياقت و مهارت علمي و عملي لازم را به گونه ايكسب كنند كه به خوبي بتوانند به تعليم در اين رشته پرداخته ، از مقالات علمي وتحقيقات علوم تشريحي و علوم وابسته در جهت پيشبرد مرزهاي دانش و كمك به ايجاد روحعلمي در جامعه استفاده نمايند.
  تعداد نظر:  0
  تعداد بازدید:  2605
  0 like
  تاریخ : ۱۳۹۱/۳/۲۴
 • علوم و صنایع غذایی
  در رشته علوم و صنایع غذایی، دانشجو تکنولوژی صنایع غذایی مختلف از قبیل صنایع لبنیات، غلات، گوشت، روغن، قند، سبزیجات و میوهجات را فرا می گیرد. همچنین دانشجویان درباره صنایع نگهداری مواد غذایی، بسته بندی و کنترل کیفی مواد غذایی آموزش می بینند. یعنی دانشجو یاد می گیرد که چگونه طی فرآیندهایی، عمر مواد غذایی را ضمن حفظ کیفیت و ارزش غذایی آن، طولانی تر کند. در یک توضیح کوتاه می توان گفت که تفاوت رشته تغذیه با علوم صنایع غذایی در این است که تغذیه علم طولانی تر کردن عمر انسان ها است، اما رشته علوم و صنایع غذایی در جهت طولانی کردن عمر غذاها قدم برمی دارد.
  تعداد نظر:  0
  تعداد بازدید:  3253
  2 like
  تاریخ : ۱۳۹۱/۳/۲۴
مادایران، نماد اطمینان
مدرسه کلوب