معرفی مشاغل و بازارکار ،رشته ها و دانشگاه ها همراه بانظرات و تجربیات فارغ التحصیلان
آخرین پست
موضوع
در تاریخ : ۱۳۹۵/۷/۱۷   ۱۱:۴۷
نویسنده موضوع :   مشک آبادی (مدیریت مدرسه کلوب)
بازدید‌ها : 340
پست‌ها : 1
در تاریخ : ۱۳۹۵/۶/۲   ۱۲:۵۶
نویسنده موضوع :   Amir97
بازدید‌ها : 951
پست‌ها : 7
در تاریخ : ۱۳۹۵/۵/۳۱   ۰۹:۵۹
نویسنده موضوع :   علیرضا مسگری
بازدید‌ها : 6708
پست‌ها : 16
در تاریخ : ۱۳۹۵/۵/۱۶   ۱۴:۰۱
نویسنده موضوع :   mohammadm16
بازدید‌ها : 723
پست‌ها : 2
توسط : 'anahita ghafouri'
در تاریخ : ۱۳۹۵/۵/۱۲   ۱۵:۴۱
نویسنده موضوع :   مرضیه قربانی
بازدید‌ها : 1676
پست‌ها : 6
در تاریخ : ۱۳۹۵/۳/۱۶   ۰۹:۲۲
نویسنده موضوع :   شهناز
بازدید‌ها : 4671
پست‌ها : 12
توسط : 'صدف .ع'
در تاریخ : ۱۳۹۵/۳/۱۰   ۱۰:۱۸
نویسنده موضوع :   صدف .ع
بازدید‌ها : 15691
پست‌ها : 18
در تاریخ : ۱۳۹۵/۲/۱۲   ۱۶:۰۶
نویسنده موضوع :   ایوب کرمی
بازدید‌ها : 22540
پست‌ها : 16
در تاریخ : ۱۳۹۵/۱/۱۵   ۱۶:۴۱
نویسنده موضوع :   علیرضا رستمی
بازدید‌ها : 38835
پست‌ها : 40
در تاریخ : ۱۳۹۵/۱/۱۵   ۱۶:۳۶
توسط : 'شکیبا'
در تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۵   ۱۵:۳۳
نویسنده موضوع :   شکیبا
بازدید‌ها : 1476
پست‌ها : 3
در تاریخ : ۱۳۹۴/۸/۱۳   ۱۶:۰۸
در تاریخ : ۱۳۹۴/۶/۲۹   ۱۶:۵۰
نویسنده موضوع :   آرام نامی ..
بازدید‌ها : 57460
پست‌ها : 21
توسط : 'سونیکا'
در تاریخ : ۱۳۹۴/۶/۲۹   ۱۰:۰۵
نویسنده موضوع :   مشک آبادی (مدیریت مدرسه کلوب)
بازدید‌ها : 24253
پست‌ها : 20
توسط : 'شکیبا'
در تاریخ : ۱۳۹۴/۶/۱۴   ۱۱:۳۶
نویسنده موضوع :   شکیبا
بازدید‌ها : 1532
پست‌ها : 2
در تاریخ : ۱۳۹۴/۵/۲۷   ۱۴:۲۱
نویسنده موضوع :   ali_gh
بازدید‌ها : 1685
پست‌ها : 4
در تاریخ : ۱۳۹۴/۵/۵   ۱۱:۲۵
نویسنده موضوع :   محمد آزین
بازدید‌ها : 5699
پست‌ها : 8
در تاریخ : ۱۳۹۴/۴/۲۰   ۱۴:۲۸
نویسنده موضوع :   عرفان سهيلي
بازدید‌ها : 4624
پست‌ها : 14
در تاریخ : ۱۳۹۳/۱۲/۲۰   ۱۱:۵۸
نویسنده موضوع :   آرام نامی ..
بازدید‌ها : 2400
پست‌ها : 2
در تاریخ : ۱۳۹۳/۱۲/۲۰   ۱۱:۵۰
نویسنده موضوع :   مشک آبادی (مدیریت مدرسه کلوب)
بازدید‌ها : 4065
پست‌ها : 2
مادایران، نماد اطمینان
مدرسه کلوب