معرفی مشاغل و بازارکار ،رشته ها و دانشگاه ها همراه بانظرات و تجربیات فارغ التحصیلان
آخرین پست
موضوع
در تاریخ : ۱۳۹۶/۹/۱۱   ۱۵:۳۴
نویسنده موضوع :   شکیبا
بازدید‌ها : 2288
پست‌ها : 5
در تاریخ : ۱۳۹۶/۷/۱۶   ۱۳:۴۲
نویسنده موضوع :   mohammad22
بازدید‌ها : 259
پست‌ها : 3
توسط : 'علیرضا 2017'
در تاریخ : ۱۳۹۶/۱/۲۸   ۰۳:۵۶
نویسنده موضوع :   علیرضا 2017
بازدید‌ها : 400
پست‌ها : 1
در تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۲۲   ۱۴:۴۹
نویسنده موضوع :   مشک آبادی (مدیریت مدرسه کلوب)
بازدید‌ها : 1426
پست‌ها : 4
در تاریخ : ۱۳۹۵/۶/۲   ۱۲:۵۶
نویسنده موضوع :   Amir97
بازدید‌ها : 2091
پست‌ها : 7
در تاریخ : ۱۳۹۵/۵/۳۱   ۰۹:۵۹
نویسنده موضوع :   علیرضا مسگری
بازدید‌ها : 8814
پست‌ها : 16
در تاریخ : ۱۳۹۵/۵/۱۶   ۱۴:۰۱
نویسنده موضوع :   mohammadm16
بازدید‌ها : 1853
پست‌ها : 2
توسط : 'anahita ghafouri'
در تاریخ : ۱۳۹۵/۵/۱۲   ۱۵:۴۱
نویسنده موضوع :   مرضیه قربانی
بازدید‌ها : 2687
پست‌ها : 6
در تاریخ : ۱۳۹۵/۳/۱۶   ۰۹:۲۲
نویسنده موضوع :   شهناز
بازدید‌ها : 8086
پست‌ها : 12
توسط : 'صدف .ع'
در تاریخ : ۱۳۹۵/۳/۱۰   ۱۰:۱۸
نویسنده موضوع :   صدف .ع
بازدید‌ها : 18127
پست‌ها : 18
در تاریخ : ۱۳۹۵/۲/۱۲   ۱۶:۰۶
نویسنده موضوع :   ایوب کرمی
بازدید‌ها : 25165
پست‌ها : 16
در تاریخ : ۱۳۹۵/۱/۱۵   ۱۶:۴۱
نویسنده موضوع :   علیرضا رستمی
بازدید‌ها : 45123
پست‌ها : 40
در تاریخ : ۱۳۹۵/۱/۱۵   ۱۶:۳۶
در تاریخ : ۱۳۹۴/۸/۱۳   ۱۶:۰۸
در تاریخ : ۱۳۹۴/۶/۲۹   ۱۶:۵۰
نویسنده موضوع :   آرام نامی ..
بازدید‌ها : 64591
پست‌ها : 21
توسط : 'سونیکا'
در تاریخ : ۱۳۹۴/۶/۲۹   ۱۰:۰۵
نویسنده موضوع :   مشک آبادی (مدیریت مدرسه کلوب)
بازدید‌ها : 27624
پست‌ها : 20
توسط : 'شکیبا'
در تاریخ : ۱۳۹۴/۶/۱۴   ۱۱:۳۶
نویسنده موضوع :   شکیبا
بازدید‌ها : 2607
پست‌ها : 2
در تاریخ : ۱۳۹۴/۵/۲۷   ۱۴:۲۱
نویسنده موضوع :   ali_gh
بازدید‌ها : 2542
پست‌ها : 4
در تاریخ : ۱۳۹۴/۵/۵   ۱۱:۲۵
نویسنده موضوع :   محمد آزین
بازدید‌ها : 6867
پست‌ها : 8
در تاریخ : ۱۳۹۴/۴/۲۰   ۱۴:۲۸
نویسنده موضوع :   عرفان سهيلي
بازدید‌ها : 6003
پست‌ها : 14
مادایران، نماد اطمینان
مدرسه کلوب