مدرسه کلوب | Madresehclub
خانه
ورود اعضا
آخرین پست تاپیک : ۰۰:۰۶ ۱۳۹۸/۳/۲۹
268316 بازدید
× برای دیدن جدیدترین مطالب این تاپیک اینجا کلیک کنید و برای دیدن صفحه ابتدایی، این پنجره را ببندید.
برای دیدن صفحات دیگر، بر روی شماره صفحه در شمارنده بالا کلیک کنید.
مشاهده جدیدترین مطالب این تاپیک

رتبه بندي مدارس شهر تهران

 • avatar
  کاربر فعال|338 سپاس شده|482 پست
  ۱۲:۳۵ ۱۳۹۳/۷/۱۴

  سلام دوستان

  در اكثر تاپيك هاي بوجود آمده ديده مي شود كه مقايسه بين دو يا چند مدرسه بين دوستان مورد بحث قرار ميگيرد. كه معمولا شاخصي براي اين مقايسه ها وجود ندارد و هر كس بنا به برداشتي كه از مدرسه مورد نظر دارد را معيار ارزيابي خود قرار مي دهد.

  در اين مكان قرار است كه شاخص هاي اصلي ارزيابي مدارس عنوان گردد و مبنايي براي ارزيابي صحيح مدارس با توجه به توان و امكانات موجود در هر مدرسه باشد.

  لذا در اين خصوص دوستان محترم مي توانند نقطه نظرات و پيشنهادات موجود را با توجه به تجربيات واطلاعات خود در مورد مدارس مورد نظربيان دارند و....

  شاخص هاي تعريف شده ديگر كه مي تواند در هر مورد آموزش / فعاليتهاي اجتماعي/فضاي آموزشي / كادر آموزشي/ و.... جزيي تر بيان شود . و ما باید امتیازی برای آن در نظر بگیریم تا این شاخص بصورت رتبه باشد. بعلت حساس بودن این مسئله باید دقت لازم را داشته باشیم.

  آموزش و پرورش پرسشنامه ی مبنی بر نظر سنجی اولیا که در حدود 20 سوال در مورد هر مدرسه در گذشته آماده شده بوده و بعلت اینکه خيلي از مدارس دولتي با اينكار حذف مي شدند این نظرسنجی به مرحله عملی نرسید . این پرسشنامه در تاپیک رتبه بندی مدارس شهر تهران توسط آقای عرفان سهیلی قرار می گیرد .

  دوستان برای برقراری نظم بنابراین شده است که مطالبی که از مدارس یا آموزش پرورش منتشر می گردد را در بخش رتبه بندي مدارس شهر تهران و مطالبی را که مبنی بر نظرات و تجربیات خودمان است در تاپیک رتبه بندي مدارس تهران درج شود .


  باتشکر فراوان از همراهی شما

  ---------------------------------------------------

  سولات فرم زیر که پیشنهاد آموزش پرورش بوده است جهت ارزیابی مدارس :

  نام آموزشگاه :      نام مدير :      نام معاون آموزشی :

  آيا مدارس مورد نظر شما موارد ذيل را رعايت مي كنند؟

  1-برنامه سالانه (تنظیم وتدوین برنامه قبل از شروع سالتحصیلی– میزان انطباق موارد مندرج در برنامه با عملکرد موجود وبررسی میزان تحقق اهداف آموزشی پیش بینی شده در برنامه )
  2-شناسایی کلیه دانش آموزان واجد شرایطي كه به هر علتي جذب نشدند و تلاش برای جذب اين دانش آموزان – تهیه لیست اسامی علت ترک دانش آموزان از مدرسه )
  3- چارت سازمانی وعملی مدرسه ونصب آن در دفتر مدیر ومعاون (قید ومشخص نمودن عوامل اجرایی در چارت سازمانی وقید مشخصات معلمان به همراه رشته تحصیلی –تعداد کلاس ها وآمار دانش آموزان در سازمان عملی )
  4- برنامه هفتگی (تنظیم برنامه بر اساس جداول ساعات درسی هفتگی مصوب – قید تمامی ساعات دبیران بر طبق ابلاغ (موظف وغیر موظف ) – تناسب عناوین درسی در برنامه دروس روزانه با توجه به توانایی دانش آموزان (مثال : برنامه یکروز ریاضی –ادبیات –حرفه وفن )-پراکندگی ساعات درسی یک ماده درسی در برنامه هفتگی – تفاوت زمان یک ماده درسی در برنامه – عدم تدریس بیش از 6 ساعت دبیران در یک روز – برنامه هفتگی دروس با مشخصات کامل ( ایام هفته – تعداد کلاسهای درس در پایه ها و– نام مواد درسی – نام دبیران )
  5- پرونده های تحصیلی دانش آموزان ( ترتیب مدارک تحصیلی از پایه های بالا به پایین – گواهینامه پایان دوره ابتدایی – شناسنامه سلامت– فرم تعهد ثبت نام با امضاء اولیاء- – کارنامه سال یا سالهای قبل)
  6- ارزشیابی سالانه وتنظیم ماهانه به همراه بازخورد دفاتر نمره وبازدیدهای کلاسی
  7- دفاتر ثبت یاددهی و یادگیری ( قید تاریخ تمامی جلسات متشکله و تعطیلی – درج دقیق وواضح فعالیتهای کلاسی واجتناب از عنوان تدریس شد– عنایت به پرسشهای مستمر کلاسی– بررسی دفاتر در پایان هر ماه وارائه بازخورد کتبی به دبیران – گروه بندی دانش آموزان –فعالیتهای گروهی –ملاقات با اولیا دانش آموزان )
  8- بازدید کلاسی مدیر ( تنظیم برنامه زمانبندی بازدید – ابلاغ شاخصهای بازدید مدیر از کلاس ها به معلمان در اولین جلسه شورای معلمان پس از شروع سالتحصیلی – بررسی استفاده از طرح درس روزانه – استفاده از وسایل کمک آموزشی در حین تدریس – میزان تسلط معلم بر کلاس – برقراری ارتباط موثر با دانش آموزان ومشارکت دادن آنان در امر تدریس – ارائه مطالب با لحاظ تفاوتهای فردی در کلاس – آماده نمودن دانش آموزان برای تدریس و ایجاد انگیزه لازم در آنان – ربط دادن موضوعات درسی به مسائل روز و جامعه وکاربردی نمودن موارد تدریس – ارائه بازخورد کتبی به معلمان ورویت وامضاء آن توسط معلم - میزان اهتمام همکار برای اجرای طرح تلاش آفرین – فعالیتهای مکمل وفوق برنامه – آزمون کوتاه
  9- شوراي مدرسه – حضور تمامي اعضاء به ويژه نماينده انجمن اولياءودبيران در جلسات
  10- اجرای طرح تلاش آفرین – آزمون کوتاه – تشویق واهداء جایزه به دانش آموزانی که در طول ماه پیشرفت تحصیلی داشته اند و ثبت موارد در صورتجلسات مربوطه
  11- فعاليتهاي آزمايشگاهي وكارگاهي– چيدمان مرتب ومنظم تجهيزات
  12- تجزيه وتحليل امتحانات سال گذشته (سالانه ) در جلسات شوراي معلمان سال جاري ومشخص نمودن نقاط قوت ونارسائیها واتخاذ راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت در سالجاری - تشکیل کلاسهای تقویتی در دروس مشکل دار بر اساس آیین نامه خدمات فوق برنامه (در ابتدای سالتحصیلی پس از آزمون تشخیصی از ورودیهای پایه اول ومشخص شدن استفاده کنندگان از وپس از امتحانات نوبت اول در سایر پایه ها )
  13- استخراج درصد قبولی در نوبت اول سالجاری ومقایسه آن با سه سال گذشته به صورت نموداری وطرح آن در جلسات شورای معلمان با هدف رفع مشکلات – ارائه بازخورد کتبی نتایج هر نوبت به معلمان ودرخواست کتبی علل قوت ونارسائیهای حاصله به همراه راهکارهای پیشنهادی
  14- فعالیتهای مکمل وفوق برنامه – غنی سازی اوقات فراغت ( اطلاع رسانی وتوجیه همکاران در خصوص فعالیتهای مکمل وفوق برنامه – تهیه کتاب این فعالیتها – ارسال به موقع فعالیت همکاران در این خصوص به اداره – تشکیل نمایشگاه فعالیتهای مکمل در بهمن ماه در آموزشگاه – شرکت در نمایشگاه منطقه ای فعالیتهای مکمل وفوق برنامه در اردیبهشت ماه – آموزش وترغیب دانش آموزان برای تنظیم برنامه منزل –میزان اهتمام همکاران در خصوص هدایت د انش آموزان )
  15- جبران عقب ماندگی درسی در طول هفته (استخراج ساعات درسی که به دلیل تعطیلات رسمی وغیر رسمی یا مرخصی وغیبت همکاران تشکیل نیافته از دفاتر نمره وهماهنگی با معلمان مربوطه – بررسی میزان تدریس معلمان از روی دفاتر نمره یا در بازدیدهای کلاسی وتشکیل جلسات جبرانی در شیفت مخالف یا ساعات دروسی که جلوتر هستند .)
  16- ارتباط خانه ومدرسه (استخراج عملکرد آموزشی وتربیتی دانش آموزان در پایان هر ماه در قالب کارنامه ماهانه وارسال به اولیا ء – دعوت از اولیاء دانش آموزان مشکل دار وبرگزاری جلسات مشاوره ای وهم اندیشی با آنان جهت حل مشکلات فرزندانشان )
  17- توانمند سازی شغلی معلمان– شیوه های فعال تدریس – بکارگیری نحوه فعالیتهای مکمل وفوق برنامه ووسایل کمک آموزشی در حین تدریس ...
  18- سازماندهی اصولی معلمان در مدرسه ( استفاده از معلمان با سابقه وتجربه مفید در دروس وپایه های حساس – پرهیز از تدریس انحصاری معلمان در پایه خاص – تشکیل جلسات توجیهی برای معلمان تازه کار وحق التدریس وارائه تجربیات کلاسداری وشیو ه های موثر تدریس خود ودیگر معلمان با سابقه )
  19- مسابقات علمی –فرهنگی وهنری والمپیادها (میزان شرکت دانش آموزان در مسابقات فرهنگی وهنری – برنامه ریزی برای حداقل دو مورد مسابقه علمی برای کل پایه ها در آستانه نوبت های امتحانی – تعیین جوایز ارزنده از طرف آموزشگاه برای این منظور)

  اين شاخص ها مي تواند براي ديگر موارد نيز بيان و جزيي تر گردد.

  با تشكر فراوان از شما

  رتبه بندي مدارس شهر تهران

  رتبه بندي مدارس شهر تهران

  ویرایش شده توسط مینا رحمتیان (مدرسه کلوب) در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۳   ۱۲:۵۴
 • avatar
  عرفان سهيلي
  کاربر فعال|338 سپاس شده|482 پست
  ۱۲:۳۶ ۱۳۹۳/۷/۱۴
  رتبه بندي مدارس شهر تهران
  رتبه بندي مدارس شهر تهران
 • avatar
  عرفان سهيلي
  کاربر فعال|338 سپاس شده|482 پست
  ۱۲:۳۷ ۱۳۹۳/۷/۱۴
  رتبه بندي مدارس شهر تهران
  رتبه بندي مدارس شهر تهران
 • avatar
  عرفان سهيلي
  کاربر فعال|338 سپاس شده|482 پست
  ۱۲:۳۸ ۱۳۹۳/۷/۱۴
  رتبه بندي مدارس شهر تهران
  رتبه بندي مدارس شهر تهران
 • avatar
  عرفان سهيلي
  کاربر فعال|338 سپاس شده|482 پست
  ۱۲:۳۸ ۱۳۹۳/۷/۱۴
  رتبه بندي مدارس شهر تهران
  رتبه بندي مدارس شهر تهران
 • avatar
  نگین ملکی
  کاربر یک ستاره ⋆|349 سپاس شده|1169 پست
  ۱۲:۴۳ ۱۳۹۳/۷/۱۴
  فکر کنم واسه سال 93 هم به این جدول نزدیک باشه
  مرسی آقای سهیلی
 • avatar
  عرفان سهيلي
  کاربر فعال|338 سپاس شده|482 پست
  ۱۳:۰۴ ۱۳۹۳/۷/۱۴
  سال 93 هم دارن رتبه بندي ميكنن اگه بدستم رسيد
  حتما اينجا ميذارم.
 • avatar
  بهشت
  کاربر جدید|61 سپاس شده|72 پست
  ۱۳:۲۷ ۱۳۹۳/۷/۱۴
  رتبه بندی دبیرستان های تهران بر اساس قبولی های المپیاد سال 93 (مرحله اول/مرحله دوم/مدال ها) در سایت irysc.com قابل مشاهده است
  کاش برای راهنمایی ها و دبستان ها هم معیاری برای رتبه بندی وجود داشت.
 • avatar
  عرفان سهيلي
  کاربر فعال|338 سپاس شده|482 پست
  ۱۵:۱۶ ۱۳۹۳/۷/۱۴


  مدارس غیردولتی رتبه بندی می شوند/ شرایط پرکردن صندلیهای خالی 

  مدیرکل سازمان مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش از رتبه بندی مدارس غیردولتی از ابتدای مهر ماه خبر داد و  گفت: کارگروه رتبه بندی مدارس غیردولتی به منظور تدوین شاخص های مورد نظر تشکیل شده است و با تعیین شاخص ها، مدارس غیردولتی دوره اول و دوم ابتدایی و دوره اول و دوم متوسطه به سه سطح عالی،خوب و متوسط رتبه بندی می شوند.  مجتبی زینی وند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چهار کارگروه تعیین شاخص ها برای رتبه بندی مدارس غیردولتی در دوره های اول و دوم ابتدایی و متوسطه تشکیل شده است و تا پایان شهریور ماه شاخص های اینگونه مدارس مشخص می شود و از ابتدای مهر ماه رتبه بندی مدارس غیردولتی آغاز می شود.


  وی گفت: در الگوی تعیین شهریه مدارس غیردولتی یکی از آیتم ها، رتبه بندی مدارس است و قطعاً برای سال تحصیلی 94 - 93 رتبه بندی مدارس غیردولتی در میزان شهریه مدارس نیز تاثیرگذار خواهد بود.


  زینی وند با بیان  اینکه مدارس غیردولتی به سه رتبه عالی، خوب و متوسط تقسیم بندی می شوند، درباره اینکه در حال حاضر برخی از مدارس خود را به عنوان مدارس درجه یک با در نظرگرفتن رتبه بندی اموزش و پرورش معرفی می کنند، افزود: از نظر ما چیزی به اسم رتبه بندی مدارس غیردولتی وجود نداشته است. چرا که رتبه بندی فرآیند دارد که هیچ کدام از مدارس این فرآیند را طی نکرده و از نظر ما هیچ مدرسه ای در حال حاضر درجه یک یا دو نیست و باید مدیران این مدارس تا مشخص شدن تعیین شاخص ها منتظر بمانند.


  اعلام شرایط پرکردن صندلی های خالی مدارس غیردولتی


  مدیرکل سازمان مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش همچنین در توضیح نحوه جایگزینی دانش آموزان مدارس دولتی در مدارس غیر دولتی گفت: جذب دانش آموزان مدارس دولتی در غیردولتی که تحت عنوان "تکمیل ظرفیت صندلیهای خالی" معرفی می شود، متناسب با دستورالعمل وزارت اموزش و پرورش و سازمان مدارس غیردولیت است.


  وی ادامه داد: در این دستورالعمل نحوه جذب دانش آموز، اولویت و شرایطی که مدرسه می تواند دانش آموز را جذب کند به تفکیک اعلام شده است.


  به گفته زینی وند، نخستین شرط آن است که مدیر مدرسه باید آمادگی خود را اعلام کند، مدرسه باید صندلی خالی برای جذب دانش آموز داشته باشد، کیفیت بخشی از نظر اموزشی و پرورشی مورد تایید شورای  منطقه آموزش و پرورش باشد.


  وی درباره تعیین تکلیف شهریه دانش آموز جذب شده نیز گفت: آموزش و پرورش مطابق با سرانه دانش آموزی به مدیر مدرسه شهریه می دهد. در سال گذشته سرانه دانش آموزی رقمی در حدود یک میلیون و 300 هزار تومان اعلام شده بود که این میزان شهریه را آموزش و پرورش به مدیر مدرسه غیردولتی پرداخت می کند.


  زینی وند ادامه داد: پرداخت این میزان شهریه در شهرستان ها از طرف آموزش و پرورش به ضرر مدیر مدرسه نیست، چرا که شهریه مدارس غیردولتی در شهرستان ها تقریباً همین میزان است. اما ممکن است این میزان شهریه برای شهر تهران برای دانش آموز کافی نباشد که در نهایت مدیر مدرسه شرایط را پذیرفته است.


  وی درباره اینکه آیا این اقدام منجر به تفاوت در نوع آموزش در اینگونه از مدارس نمی شود، تصریح کرد: قطعاً تفاوتی در نوع آموزش وجود ندارد و مدیر مدرسه خود می پذیرد که به جای داشتن صندلی خالی مبلغی را از آموزش و پرورش که مصوب بودجه کشور است، دریافت کرده و صندلیهای خالی را پر کند.

  زینی وند درباره آزمون و مصاحبه های مدارس غیردولتی نیز گفت: تمامی مصاحبه های مدارس غیردولتی باید علمی باشد، البته برخی از مدارس متناسب با شرایط اعلام شده در اساسنامه برخی سئوالات را از دانش آموزان می پرسند که اگر اساسنامه به تایید شورای نظارت منطقه رسیده باشد از نظر ما ایرادی ندارد.
 • avatar
  بهشت
  کاربر جدید|61 سپاس شده|72 پست
  ۱۵:۵۶ ۱۳۹۳/۷/۱۴
  ممنون آقای سهیلی
  امیدوارم نتایج این طرح زودتر اعلام شود
 • avatar
  نگین ملکی
  کاربر یک ستاره ⋆|349 سپاس شده|1169 پست
  ۱۶:۴۸ ۱۳۹۳/۷/۱۴
  مدرسه کلاب
  بهشت : 

  رتبه بندی دبیرستان های تهران بر اساس قبولی های المپیاد سال 93 (مرحله اول/مرحله دوم/مدال ها) در سایت irysc.com قابل مشاهده است

  کاش برای راهنمایی ها و دبستان ها هم معیاری برای رتبه بندی وجود داشت.
  مدرسه کلاب
  بهشت عزیز

  اینو پیدا کردم
  رتبه بندي مدارس شهر تهران
  رتبه بندي مدارس شهر تهران
  رتبه بندي مدارس شهر تهران
  رتبه بندي مدارس شهر تهران
  رتبه بندي مدارس شهر تهران
 • avatar
  عرفان سهيلي
  کاربر فعال|338 سپاس شده|482 پست
  ۱۷:۱۳ ۱۳۹۳/۷/۱۴
  چون المپياد ندارن يكم مشكل كرده كارو .
  بايد يه معيار باشه كه بشه سنجيده شون..
 • avatar
  بهشت
  کاربر جدید|61 سپاس شده|72 پست
  ۱۹:۳۳ ۱۳۹۳/۷/۱۴
  ممنون نگين جان
  من هم با شما موافقم آقاي سهيلي تا چند وقت پيش فكر مي كردم شايد آزمون هاي imc معيار خوبي براي مدارس راهنمايي باشه ولي با يكي از مشاوران سايت آيريسك كه صحبت مي كردم گفت خيلي آزمون معتبري محسوب نميشه
 • avatar
  بهشت
  کاربر جدید|61 سپاس شده|72 پست
  ۱۹:۳۵ ۱۳۹۳/۷/۱۴
  جهت اطلاع دوستان دبيرستان انرژي اتمي امسال مدرسه راهنمايي تاسيس كرده و البته فقط در پايه هفتم پذيرش داشته
 • avatar
  میترا ر.
  کاربر جدید|116 سپاس شده|116 پست
  ۱۶:۱۳ ۱۳۹۳/۷/۱۶
  مدارس راهنمایی علامه حلی هم رتبه بندی داره؟
 • avatar
  پروانه
  کاربر جدید|53 سپاس شده|92 پست
  ۰۹:۱۸ ۱۳۹۳/۷/۱۹
  سلام دوستان، سوال ميترا خانوم سوال منم هست. لطفا هر كي اطلاعات داره راهنمايي كنه، چون نظرات درباره مدارس علامه حلي متفاوته! بعضيا كه ميگن اصلا به درد نميخوره و فقط اسم تيزهوشان و يدك ميكشه كه خب به نظر منطقي نمياد و بعضيا هم معتقدن كه شعب مختلف كيفيت و بازده متفاوتي دارن. لطفا راهنمايي كنيد!
 • avatar
  بهشت
  کاربر جدید|61 سپاس شده|72 پست
  ۰۹:۳۳ ۱۳۹۳/۷/۱۹
  مدارس علامه حلی بطور رسمی رتبه بندی ندارند در سطح دبیرستان بطور قاطع می توان گفت که علامه حلی 1 از بقیه خیلی بالاتره (همون رتبه بندی دوستان در بالای صفحه هم اینو نشون میده ولی در سطح های راهنمایی خیلی معیار مشخصی وجود نداره چون معمولا اولیا مدارس رو بر حسب دوری و نزدیکی به منزل انتخاب می کنند مثلا بنظر من پارسال نتیجه علامه حلی 6 (منطقه 2) به نسبت بهتر بود سال قبلش علامه حلی 5 نتایج بهتری داشت. (می تونید به سایت هاشون مراجعه کنید)
 • avatar
  مرجان رف
  کاربر فعال|79 سپاس شده|234 پست
  ۰۹:۵۱ ۱۳۹۳/۷/۱۹
  سلام به دوستان

  كاش رتبه بندي مدارس فقط بر پايه ي نتايج المپياد نبود.
  شايد كسي نخواد براي المپياد سرمايه گذاري كنه.

  در خصوص رتبه بندي مدارس تيزهوشان
  تا اونجا كه من ميدونم امسال بالاترين تراز براي قبولي علامه حلي 1 بود و با كمي احتلاف علامه حلي 3
  (راهنمايي رو ميگم)
 • avatar
  پروانه
  کاربر جدید|53 سپاس شده|92 پست
  ۰۹:۵۹ ۱۳۹۳/۷/۱۹
  پس اگه بچه‌مون توان و ظرفيتش و داشت و ميخواستيم رو المپياد سرمايه گذاري كنيم علامه حلي گزينه مناسبيه؟
 • avatar
  مرجان رف
  کاربر فعال|79 سپاس شده|234 پست
  ۱۰:۲۱ ۱۳۹۳/۷/۱۹
  پروانه جون آمار كه اين رو ميگه.
 • برای شرکت در مباحث تبادل نظر باید ابتدا در سایت  ثبت نام  کرده، سپس نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید؛    (Log In) کنید.
مدرسه یاب
استان :
شهر :
منطقه :
محدوده(اختیاری) :
مقطع تحصیلی :
نوع مدرسه :
جنسیت :
نام مدرسه :
موضوع قبل
موضوع بعد
آخرین پست های این بخش
آخرین پست های این تالار
پیش دبستان و دبستان غیردولتی پسرانه پویش - منطقه 6 تهران
مادایران، نماد اطمینان
تبلیغات
تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به اين سايت (مدرسه کلوب ) میباشد و استفاده از مطالب با ذکر و درج لینک منبع بلامانع است © Copyright 2019 - MadresehClub.com