مدرسه کلوب | Madresehclub
خانه
ورود اعضا
آخرین پست تاپیک : ۰۰:۰۶ ۱۳۹۸/۳/۲۹
268315 بازدید

رتبه بندي مدارس شهر تهران

 • avatar
  کاربر فعال|338 سپاس شده|482 پست
  ۱۲:۳۵ ۱۳۹۳/۷/۱۴

  سلام دوستان

  در اكثر تاپيك هاي بوجود آمده ديده مي شود كه مقايسه بين دو يا چند مدرسه بين دوستان مورد بحث قرار ميگيرد. كه معمولا شاخصي براي اين مقايسه ها وجود ندارد و هر كس بنا به برداشتي كه از مدرسه مورد نظر دارد را معيار ارزيابي خود قرار مي دهد.

  در اين مكان قرار است كه شاخص هاي اصلي ارزيابي مدارس عنوان گردد و مبنايي براي ارزيابي صحيح مدارس با توجه به توان و امكانات موجود در هر مدرسه باشد.

  لذا در اين خصوص دوستان محترم مي توانند نقطه نظرات و پيشنهادات موجود را با توجه به تجربيات واطلاعات خود در مورد مدارس مورد نظربيان دارند و....

  شاخص هاي تعريف شده ديگر كه مي تواند در هر مورد آموزش / فعاليتهاي اجتماعي/فضاي آموزشي / كادر آموزشي/ و.... جزيي تر بيان شود . و ما باید امتیازی برای آن در نظر بگیریم تا این شاخص بصورت رتبه باشد. بعلت حساس بودن این مسئله باید دقت لازم را داشته باشیم.

  آموزش و پرورش پرسشنامه ی مبنی بر نظر سنجی اولیا که در حدود 20 سوال در مورد هر مدرسه در گذشته آماده شده بوده و بعلت اینکه خيلي از مدارس دولتي با اينكار حذف مي شدند این نظرسنجی به مرحله عملی نرسید . این پرسشنامه در تاپیک رتبه بندی مدارس شهر تهران توسط آقای عرفان سهیلی قرار می گیرد .

  دوستان برای برقراری نظم بنابراین شده است که مطالبی که از مدارس یا آموزش پرورش منتشر می گردد را در بخش رتبه بندي مدارس شهر تهران و مطالبی را که مبنی بر نظرات و تجربیات خودمان است در تاپیک رتبه بندي مدارس تهران درج شود .


  باتشکر فراوان از همراهی شما

  ---------------------------------------------------

  سولات فرم زیر که پیشنهاد آموزش پرورش بوده است جهت ارزیابی مدارس :

  نام آموزشگاه :      نام مدير :      نام معاون آموزشی :

  آيا مدارس مورد نظر شما موارد ذيل را رعايت مي كنند؟

  1-برنامه سالانه (تنظیم وتدوین برنامه قبل از شروع سالتحصیلی– میزان انطباق موارد مندرج در برنامه با عملکرد موجود وبررسی میزان تحقق اهداف آموزشی پیش بینی شده در برنامه )
  2-شناسایی کلیه دانش آموزان واجد شرایطي كه به هر علتي جذب نشدند و تلاش برای جذب اين دانش آموزان – تهیه لیست اسامی علت ترک دانش آموزان از مدرسه )
  3- چارت سازمانی وعملی مدرسه ونصب آن در دفتر مدیر ومعاون (قید ومشخص نمودن عوامل اجرایی در چارت سازمانی وقید مشخصات معلمان به همراه رشته تحصیلی –تعداد کلاس ها وآمار دانش آموزان در سازمان عملی )
  4- برنامه هفتگی (تنظیم برنامه بر اساس جداول ساعات درسی هفتگی مصوب – قید تمامی ساعات دبیران بر طبق ابلاغ (موظف وغیر موظف ) – تناسب عناوین درسی در برنامه دروس روزانه با توجه به توانایی دانش آموزان (مثال : برنامه یکروز ریاضی –ادبیات –حرفه وفن )-پراکندگی ساعات درسی یک ماده درسی در برنامه هفتگی – تفاوت زمان یک ماده درسی در برنامه – عدم تدریس بیش از 6 ساعت دبیران در یک روز – برنامه هفتگی دروس با مشخصات کامل ( ایام هفته – تعداد کلاسهای درس در پایه ها و– نام مواد درسی – نام دبیران )
  5- پرونده های تحصیلی دانش آموزان ( ترتیب مدارک تحصیلی از پایه های بالا به پایین – گواهینامه پایان دوره ابتدایی – شناسنامه سلامت– فرم تعهد ثبت نام با امضاء اولیاء- – کارنامه سال یا سالهای قبل)
  6- ارزشیابی سالانه وتنظیم ماهانه به همراه بازخورد دفاتر نمره وبازدیدهای کلاسی
  7- دفاتر ثبت یاددهی و یادگیری ( قید تاریخ تمامی جلسات متشکله و تعطیلی – درج دقیق وواضح فعالیتهای کلاسی واجتناب از عنوان تدریس شد– عنایت به پرسشهای مستمر کلاسی– بررسی دفاتر در پایان هر ماه وارائه بازخورد کتبی به دبیران – گروه بندی دانش آموزان –فعالیتهای گروهی –ملاقات با اولیا دانش آموزان )
  8- بازدید کلاسی مدیر ( تنظیم برنامه زمانبندی بازدید – ابلاغ شاخصهای بازدید مدیر از کلاس ها به معلمان در اولین جلسه شورای معلمان پس از شروع سالتحصیلی – بررسی استفاده از طرح درس روزانه – استفاده از وسایل کمک آموزشی در حین تدریس – میزان تسلط معلم بر کلاس – برقراری ارتباط موثر با دانش آموزان ومشارکت دادن آنان در امر تدریس – ارائه مطالب با لحاظ تفاوتهای فردی در کلاس – آماده نمودن دانش آموزان برای تدریس و ایجاد انگیزه لازم در آنان – ربط دادن موضوعات درسی به مسائل روز و جامعه وکاربردی نمودن موارد تدریس – ارائه بازخورد کتبی به معلمان ورویت وامضاء آن توسط معلم - میزان اهتمام همکار برای اجرای طرح تلاش آفرین – فعالیتهای مکمل وفوق برنامه – آزمون کوتاه
  9- شوراي مدرسه – حضور تمامي اعضاء به ويژه نماينده انجمن اولياءودبيران در جلسات
  10- اجرای طرح تلاش آفرین – آزمون کوتاه – تشویق واهداء جایزه به دانش آموزانی که در طول ماه پیشرفت تحصیلی داشته اند و ثبت موارد در صورتجلسات مربوطه
  11- فعاليتهاي آزمايشگاهي وكارگاهي– چيدمان مرتب ومنظم تجهيزات
  12- تجزيه وتحليل امتحانات سال گذشته (سالانه ) در جلسات شوراي معلمان سال جاري ومشخص نمودن نقاط قوت ونارسائیها واتخاذ راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت در سالجاری - تشکیل کلاسهای تقویتی در دروس مشکل دار بر اساس آیین نامه خدمات فوق برنامه (در ابتدای سالتحصیلی پس از آزمون تشخیصی از ورودیهای پایه اول ومشخص شدن استفاده کنندگان از وپس از امتحانات نوبت اول در سایر پایه ها )
  13- استخراج درصد قبولی در نوبت اول سالجاری ومقایسه آن با سه سال گذشته به صورت نموداری وطرح آن در جلسات شورای معلمان با هدف رفع مشکلات – ارائه بازخورد کتبی نتایج هر نوبت به معلمان ودرخواست کتبی علل قوت ونارسائیهای حاصله به همراه راهکارهای پیشنهادی
  14- فعالیتهای مکمل وفوق برنامه – غنی سازی اوقات فراغت ( اطلاع رسانی وتوجیه همکاران در خصوص فعالیتهای مکمل وفوق برنامه – تهیه کتاب این فعالیتها – ارسال به موقع فعالیت همکاران در این خصوص به اداره – تشکیل نمایشگاه فعالیتهای مکمل در بهمن ماه در آموزشگاه – شرکت در نمایشگاه منطقه ای فعالیتهای مکمل وفوق برنامه در اردیبهشت ماه – آموزش وترغیب دانش آموزان برای تنظیم برنامه منزل –میزان اهتمام همکاران در خصوص هدایت د انش آموزان )
  15- جبران عقب ماندگی درسی در طول هفته (استخراج ساعات درسی که به دلیل تعطیلات رسمی وغیر رسمی یا مرخصی وغیبت همکاران تشکیل نیافته از دفاتر نمره وهماهنگی با معلمان مربوطه – بررسی میزان تدریس معلمان از روی دفاتر نمره یا در بازدیدهای کلاسی وتشکیل جلسات جبرانی در شیفت مخالف یا ساعات دروسی که جلوتر هستند .)
  16- ارتباط خانه ومدرسه (استخراج عملکرد آموزشی وتربیتی دانش آموزان در پایان هر ماه در قالب کارنامه ماهانه وارسال به اولیا ء – دعوت از اولیاء دانش آموزان مشکل دار وبرگزاری جلسات مشاوره ای وهم اندیشی با آنان جهت حل مشکلات فرزندانشان )
  17- توانمند سازی شغلی معلمان– شیوه های فعال تدریس – بکارگیری نحوه فعالیتهای مکمل وفوق برنامه ووسایل کمک آموزشی در حین تدریس ...
  18- سازماندهی اصولی معلمان در مدرسه ( استفاده از معلمان با سابقه وتجربه مفید در دروس وپایه های حساس – پرهیز از تدریس انحصاری معلمان در پایه خاص – تشکیل جلسات توجیهی برای معلمان تازه کار وحق التدریس وارائه تجربیات کلاسداری وشیو ه های موثر تدریس خود ودیگر معلمان با سابقه )
  19- مسابقات علمی –فرهنگی وهنری والمپیادها (میزان شرکت دانش آموزان در مسابقات فرهنگی وهنری – برنامه ریزی برای حداقل دو مورد مسابقه علمی برای کل پایه ها در آستانه نوبت های امتحانی – تعیین جوایز ارزنده از طرف آموزشگاه برای این منظور)

  اين شاخص ها مي تواند براي ديگر موارد نيز بيان و جزيي تر گردد.

  با تشكر فراوان از شما

  رتبه بندي مدارس شهر تهران

  رتبه بندي مدارس شهر تهران

  ویرایش شده توسط مینا رحمتیان (مدرسه کلوب) در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۳   ۱۲:۵۴
 • avatar
  عرفان سهيلي
  کاربر فعال|338 سپاس شده|482 پست
  ۱۱:۵۲ ۱۳۹۳/۷/۱۹
  دبیرستان علامه حلی  نمایی از سردر دبیرستان علامه حلی


   
  نوع مدرسه سمپاد
  سال‌های تحصیلی ۹ تا ۱۲
  سال بنیانگذاری ۱۳۶۴
  نشانی تهران- خیابان کارگر جنوبی - خیابان کمالی - خیابان غفاری - دبیرستان علامه حلی
  تعداد دانش‌آموزان حدود ۸۵۰ نفر
  تعداد کلاس‌ها ۴۰
  رشته‌های تحصیلی ریاضی-تجربی-انسانی

  دبیرستان علامه حلی تهران قدیمی‌ترین مرکز آموزشی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان یا به اختصار سمپاد در کشور است. این سازمان همه ساله از طریق آزمونی عمومی اقدام به پذیرش دانش‌آموز از پایه‌های اول راهنمایی و اول دبیرستان می‌نماید. تعداد مراکز این سازمان در سطح کشور تا کنون افزون بر ۱۷۰ مرکز است.

  این مدرسه شامل سه طبقه برای کلاسهای درس و آزمایشگاه‌های گوناگون برای پایه‌های متفاوت است. کتابخانهٔ این مدرسه از جمله بزرگ‌ترین کتابخانه‌های مدرسه‌ای کشور است. این کتابخانه بیش از ۲۰۰۰۰ جلد کتاب فارسی و انگلیسی دارد.


  تعداد دانش آموزان مدرسه در سال تحصیلی ۹۰-۹۱از ۸۵۰ نفر بیشتر شده‌است.


  این دبیرستان در چهارراه لشکر، خیابان غفاری، پشت بیمارستان روزبه قرار دارد و مکان آن سابقاً متعلق به بیمارستان روزبه بوده‌است.


  بخش عمده‌ای از معلمان و سایر کادر آموزشی این دبیرستان را فارغ‌التحصیلان آن تشکیل می‌دهند.


  در سال‌های گذشته تعدادی از دانش‌آموزان این دبیرستان موفقیت‌هایی در مسابقات علمی (مانند المپیادهای علمی کشوری یا جهانی) به‌دست آوردند. این دبیرستان یکی از مراکز نخبه‌پرور دانش آموزی در سطح کشور است. موفقیت‌های علمی و پژوهشی این دبیرستان بسیاری از دانش‌آموزان را مشتاق شرکت در آزمونهای ورودی این دبیرستان کرده‌است.


  مدالهای کسب شده در المپیادهای علمی جهانی توسط این دبیرستان از ۱۲۰ مدال فراتر رفته‌است.


  ساختمان شهید همت


  از سال تحصیلی ۹۱-۹۲، مقرر شد که پایه‌های اول و دوم در ساختمان اصلی مرکز به تحصیل بپردازند و پایه‌های سوم و چهارم در ساختمان دیگری که واقع در خیابان سردار جنگل است مشغول تحصیل شوند. این ساختمان «دبیرستان علامه حلی - واحد شهید همت» نام دارد و توسط مسئولین دبیرستان از آن به عنوان «واحد شهید همت» یاد می‌شود.


  گفته می‌شود این تفکیک به این دلیل بوده است که پایهٔ سوم و چهارم از محیط پژوهشی ساختمان اصلی دبیرستان دور باشند و بیشتر درگیر مباحث درسی و کنکور شوند. همچنین احتمال داده می‌شود که افزایش ظرفیت پایه‌ها و لزوم حضور همهٔ افراد یک پایه در یک ساختمان هم دلیلی برای این کار بوده باشد.


  افتخارات


  برخی معتقدند دبیرستان علامه حلی تهران معتبرترین دبیرستان قارهٔ آسیا است. معیار این اعتبار تعداد جوایز و افتخارات معتبر بین‌المللی است. این افتخارات عبارت‌اند از: کسب مدالهای المپیادهای جهانی ریاضی، فیزیک، شیمی، کامپیوتر، زیست‌شناسی و نجوم به اضافهٔ مسابقات جهانی روبوکاپ. دبیرستان علامه حلی تهران اولین دبیرستان شرکت کننده در مسابقات روبوکاپ جهانی بوده که موفق به کسب کاپ (مقام اول تا سوم) شده‌است. (رتبهٔ دوم در این خصوص متعلق به دبیرستان شهید اژه‌ای اصفهان است.) با این توضیح تعداد مدالهای المپیادهای جهانی دبیرستان علامه حلی تهران تا پاییز ۱۳۸۶ شامل ۱۱۸ مدال بوده‌است: ۳۴ طلا، ۵۱ نقره و ۳۳ برنز. تعداد کل مدالهای کسب شده توسط تیمهای المپیاد ایران تا این تاریخ (پاییز ۸۶) جمعاً ۲۸۳ مدال است که ۲۷۳ مدال آن توسط دانش‌آموزان سمپادی کسب شده.


  بر این اساس، حدود ۴۲ درصد کل مدالهای کشور، توسط دبیرستان علامه حلی تهران کسب شده در حالی که هیچ دبیرستانی در قارهٔ آسیا تا کنون موفق به کسب ۱۱۸ مدال المپیاد جهانی نشده‌است.


  از سال ۶۴ (سال تاسیس) تا سال ۸۹ بیشترین تعداد پذیرفته‌شدگان در مرحلهٔ مقدماتی و مرحلهٔ دوم دورهٔ باشگاه دانش پژوهان جوان و انتخاب تیم المپیاد هر ۶ المپیاد متعلق به دبیرستان علامه‌حلی تهران است. رتبهٔ بعدی مشترکاً متعلق به فرزانگان تهران و شهید اژه‌ای اصفهان است. (در آمار فوق روبوکاپ و المپیاد ادبی شمارش نشده‌است)


  علاوه بر این دبیرستان علامه حلی با توجه به عناوین داخلی از جمله جشنواره خوارزمی، المپیادهای داخلی و رتبه‌های یک رقمی کنکور پرافتخارترین موسسهٔ آموزشی داخل کشور نیز هست.


  سمینار علوم و فنون


  زنده بودن و پویایی دبیرستان علامه حلی منوط به سمینار علوم و فنون است.


  آغاز این سمینارها باز می‌گردد به سال ۱۳۶۲ که اولین دوره بعد از انقلاب دانش آموزان سمپاد مشغول به تحصیل بودند. این سمینار با نام سمینار ریاضی و فیزیک آغاز شد و پس از چند سال با نام سمینار علوم و فنون ادامه یافت. از آغاز تا دورة ۱۸ام سمینار در قالب ارائه کنفرانس‌های آموزشی که توسط اساتید مختلف از دانشگاه‌ها و مراکز سمپاد و فارغ‌التحصیلان ارائه می‌شد، بر‌گزار می‌گردید.


  از سمینار ۱۸ام تا کنون در کنار سمینار، علاوه بر کلاس‌های آموزشی نمایشگاهی از دستاورهای دانش‌آموزان به صورت پوستر یا ارائه پروژه عملی بر‌گزار می‌گردد.


  در هر سمینار نزدیک به ۲۸۰ تا ۳۰۰ طرح و پروژه مختلف از دانش‌آموزان به نمایش گذاشته می‌شود و بازدیدکنندگان از مدارس مختلف سطح شهر، اولیاء دانش‌آموزان، سازمان‌ها و نهادهای مختلف آموزشی و پژوهشی و... از این سمینار دیدن می‌کنند.


  از مهمترین ویژگی‌های سمینار این است که تماماً دانش‌آموزی بوده و همه کارهای آن اعم از هماهنگی، برنامه‌ریزی، تزئینات، برنامه مراسم و... توسط خود دانش‌آموزان انجام می‌شود. در این سمینارها گروه‌های دانش آموزی مختلفی در رشته‌های زیست، ریاضی، فیزیک، شیمی، رایانه، مکانیک و... به ارائهٔ گزارش پژوهش‌های خود می‌پردازند.


  رسم بر این است که هر ساله دانش‌آموزان پایـه دوم دبیـرستــان مسؤول برگزاری این سمینار می‌شوند و توانایی‌های خود را به نمایش می‌گذارند و بقیه دانش‌آموزان مدرسه پروژه‌ها و طرح‌های خود را ارائه می‌دهند. در خلال برپایی سمینار، تمامی پروژه‌ها توسط داوران به طور نامحسوس محک زده می‌شوند و از بازدیدکنندگان نیز نظرخواهی می‌گردد و طرح‌هایی به عنوان پروژه برتر برگزیده می‌شوند و به طراحان آن جوائزی تعلق گرفته و این طرح‌ها برای ارسال به جشنواره جوان خوارزمی آماده می‌شوند.


  امسال سی امین سمینار علوم و فنون دبیرستان علامه حلی تهران در اسفند ماه توسط بیست و هفتمین دوره از دانش آموزان این مرکز بر‌گزار میگردد.


  برخی از فارغ التحصیلان  علوم انسانی از سال ۱۳۹۱ به دبیرستان حلی افزوده شد. ولی ادامه پیدا نکرد.  • محراب قاسم خانی فیلمنامه نویس ایرانی که آثار بسیاری از او نمایش پیدا کرده و یکی از بزرگترین طنزنویسان ایران است

 • avatar
  پروانه
  کاربر جدید|53 سپاس شده|92 پست
  ۱۳:۲۰ ۱۳۹۳/۷/۱۹
  آقاي سهيلي ممنون از مطلب خوبتون! در رابطه با مدارس راهنمايي علامه حلي(دوره اول متوسطه) بخصوص شعبه‌هاي 3 و 2(تجريش و هنگام) هم چنين اطلاعات جامعي داريد؟
 • avatar
  میترا ر.
  کاربر جدید|116 سپاس شده|116 پست
  ۲۱:۴۰ ۱۳۹۳/۷/۱۹
  آقای سهیلی ممنون از اطلاعات جامع و کاملی که ارائه کردید.
 • avatar
  عرفان سهيلي
  کاربر فعال|338 سپاس شده|482 پست
  ۱۰:۰۰ ۱۳۹۳/۷/۲۰
  دبیرستان علامه حلی ۳ تهران   این مرکز سمپاد در سال ۱۳۸۶ تاسیس و دومین دبیرستان سمپاد در شهر تهران است. علت نام گذاری این مرکز به "علامه حلی ۳" این بود که این مرکز در ۲ سال آغازین، مرکز مقطع راهنمایی سمپاد هم بوده و این راهنمایی سومین مرکز راهنمایی در شهر تهران بوده است. بعد از دو سال دبیرستان و راهنمایی از هم جدا شده ولی نام مرکز دبیرستان تغییر نکرد.  این مدرسه دارای چهار طبقه شامل نمازخانه، آزمایشگاه‌ها، بخش اداری، کلاس‌ها، کتابخانه، سایت و سالن اجتماعات است. تعداد 
  دانش آموزان مدرسه در سال تحصیلی ۹۰-۹۱ از ۳۵۰ نفر نیز بیشتر شد. مدرسه در نیاوران و در محلی که در گذشته دبیرستان شهید محمد نراقی نام داشت قرار دارد.
  اهداف دبیرستان به گفته مدیر

  ۱- شناسایی و پرورش و شکوفایی استعدادها ۲- قانون گرایی توام با رفاقت و احترام نسبت به یکدیگر و نیز پدر و مادر ۳- آموزش مبتنی بر پژوهش با تعمق گرایی و غنی سازی علمی ۴- برانگیختن انگیزه و شور و شعف علمی ۵- سرلوحه قرار دادن نشاط و شادی در روند آموزشی مدرسه ۶- خروجی مدرسه یک شهروند خوب، با اخلاق، مومن و منطقی ۷- پرورش قدرت آفرینندگی و تفکر واگرا ۸- ایجاد اعتماد به نفس در دانش آموزان و افزایش آن
  فعالیت‌های دانش آموزی


  سمینار علوم و فنون


  سینار علوم و فنون رسمی قدیمی در مراکز دبیرستان و راهنمایی سمپاد به خصوص سمپاد تهران است. هر سال در این سمینار دانش آموزان پژوهشگر پروژه‌ها و تحقیقات خود را به نمایش می‌گذارند. سمینار براساس فعالیت‌های خارج از کلاسی و پژوهشی دانش آموزان بر‌گزار می‌شود. پژوهش‌هایی که در زمینه‌هایی مانند: فیزیک، علوم کاپیوتر، ریاضی، شیمی، زیست شناسی، الکترونیک، علوم انسانی، رباتیک و علوم‌اسلامی هستند. این سمینار بیشتر به وسیلهٔ خود دانش آموزان بر‌گزار می‌شود. هر سال یک دبیر از جانب دانش آموزان سال دوم انتخاب می‌شود. فعالیت‌هایی مانند طراحی پوستر سمینار، طراحی آرم‌ها، دعوت از مدارس دیگر، یافتن حامی، مشخص کردن مکان‌ها، چیدمان مدرسه و بیش تر فعالیت‌ها توسط خود دانش آموزان انجام می‌شود.


  امسال چهارمین سمینار علوم و فنون این دبیرستان در تاریخ بر‌گزار می‌شود.


  عناوین پژوهش‌های چهارمین سمینار علوم و فنون


  پس از چهارمین سمینار علوم و فنون دبیرستان علامه حلی۳ دبیرخانه سمینار اقدام به چاپ کتابچه‌ای ۱۰۰ صفحه‌ای تحت عنوان"چکیده مقالات چهارمین سمینار علوم و فنون دبیرستان علامه حلی۳"کرد که عناوین پروژه‌ها به شرح زیر می‌باشد. لازم به ذکر است که در پنجمین سمینار این کتابچه چاپ نشد.


  فیزیک


  ۱- تولید برق به وسیله راه رفتن بر روی کفپوش

  ۲- طراحی و ساخت زیر دریایی

  ۳- به کار بردن ایده‌ای جدید در طراحی و ساخت tower crane برای افزایش توان آن

  ۴- شتاب سنج

  ۵- 
  شبیه سازی برخورد چند ذره

  ۶- بررسی 
  نظریه آشوب بر روی معادله مسیر حرکت آونگ دوتایی

  ۷-ساخت سونار


  ریاضی


  ۱- A Polynomial Time Primality Test And Its Mathematical Backgrounds


  ۲- Geometric Dissectio or How ca cross the Swastika

  آزمایشگاه زیست

  ۳- Random Graph

  ۴- تصحیح خطای انتقال اطلاعات

  ۵- Prefix codes and data compression

  ۶- بازآرایی بازی زندگی


  ۷- شبیه سازی Morphogenetic Bio-system

  آزمایشگاه شیمی

  شیمی


  ۱- تهیه آنژول سیلیکا

  ۲- سنتز نانو ذرات ضد مغناطیسی

  ۳- نانو سل ضد آب

  ۴- ماشین شیمیایی

  ۵- ساخت ژل موی آنتی باکتریال به وسیلهٔ نانو ذرات نقره

  ۶- باتری اتمی

  ۷- صفحه سبز

  ۸-سنتز گرافن


  مکانیک

  کارگاه مکانیک

  ۱- ربات جنگجو spinner

  ۲- ربات مین یاب

  ۳- ربات جنگجو Wedge


  کامپیوتر


  ۱- شبیه ساز ربات انسان نما BaseAgent 3d

  ۲- ردیابی ماشین

  ۳- 
  رابط کاربری نرم‌افزار M-S Lab

  ۴- نرم‌افزار ساخت زیر نویس

  ۵- موتور گرافیکی و فیزیکی

  ۶- پیاده سازی 
  عامل هوشمند برای بازی Gravity Block


  ۷- تبدیل چهره به کاریکاتور

  سایت کامپیوتر

  ۸- تشخیص ایمیل‌های اسپم

  ۹- تشخیص حروف(OCR)

  ۱۰- تشخیص حساسیت حاد با کامپیوتر

  ۱۱- ساخت موتور شبیه سازی و شبیه سازی ترافیک

  ۱۲- شبیه سازی سه بعدی فوتبال

  ۱۳- عامل هوشنمند بازی اتللو

  ۱۴- 
  طراحی وب سایتی برای مدرسه

  ۱۵- موتور شبیه سازی

  ۱۶- 
  هوش مصنوعی بازی پینگ پونگ با استفاده یادگیری تقویتی

  ۱۷- هوشمند سازی عملکرد چراغ راهنمایی

  ۱۸- شناسایی سرطان با کامپیوتر به کمک درخت تصمیم

  ۱۹- 
  طبقه بندی بسته‌های اینترنت


  قرآنی و علوم انسانی


  ۱- تاثیرات جسمی و روانی نماز ۲- بررسی ادیان الهی و ادیان غیر الهی ۳- طبیعت در قرآن ۴- مقایسه ادیان (اسلام، زرتشت و مسیحیت) در مورد آخر الزمان و منجی ۵- فواید علمی نماز


  الکترونیک


  ۱- دیمر کنترل از راه دور ۲- تسلامتر ۳- ماشین هوشمند ۴- مبدل فرکانس به ولتاژ ۵- دماسنج دیجیتال ۶- ربات تعقیب خط


  زیست شناسی

  محل نگهداری حیوانات آزمایشگاهی

  ۱- بررسی اثر آلومینیوم هیدروکسید بر حافظه و یادگیری موش

  ۲- بررسی بعدفراکتال بخش‌های مختلف ریخت شناسی

  ۳- بررسی تاثیر prp بر سوختگی درجه۲

  ۴- بررسی تاثیر الوئه را بر میزان ترشح 
  اسید معده موش آزمایشگاهی نر

  ۵- بررسی متقابل اجتماعی بر اساس نظریه بازی ها

  ۶- اثر امواج بر روی مگس سرکه

  ۷- تاثیر حنا بر بوی بد پا

  ۸- تاثیر داروهای بیهوشی دسته بنزودیازپامین بر حافظه موش

  ۹- تاثیر زرشک بر 
  سنگ کلیه کلسیم اگزالات

  ۱۰- تاثیر زعفران بر افسردگی

  ۱۱- تاثیر عصاره گیاه 
  علف مار بر کاهش قند خون

  ۱۲- تاثیر نانو سیلورها بر قارچ پنی سیلیوم{{سر خط} ۱۳- تاثیر نانو نقره روی باکتری باسیلوس موجود در ماست بومی ایران

  ۱۴- تخمین اندازه میدان دید سلول‌های داخل لکه فووا

  ۱۵- تغییر پذیری نرخ قلب(HVR)برای تشخیص بیماری

  ۱۶- socialization in mice

  ۱۷- درمان سرطان موش به وسیله نانو ذرات طلا

  ۱۸- سنتز نانو ذرات نقره با استفاده از باکتری‌ها و بررسی خاصیت بیورمدیشن آن ها

  ۱۹- رژیم پروتئین

  ۲۰- شبیه سازی Morphogenetic Bio-system

  ۲۱- کشت قارچ با استفاده از ضایعات کشاورزی


  مسابقات برنامه نویسی


  گروه کامپیوتر این دبیرستان در سال ۱۳۸۹ تصمیم به برگزاری مسابقه برنامه نویسی در سطح کشور گرفت و برای بهتر بر‌گزار شدن آن کمیته‌ای متشکل از برخی از دانش آموزان این مرکز شکل داد. این کمیته فعالیت‌های خود را برای اطلاع رسانی و برگزاری شایستهٔ مسابقات از بهمن ماه سال ۱۳۸۹ آغاز نمود. در کنار این کمیته، گروهی متشکل از دانشجویان رشته نرم‌افزار دانشگاه‌های تهران و شریف انتخاب شده و وظیفه طرح سوالات را برعهده دارد. این گروه داور خودکاری را ساخته که هم برای مسابقات از آن استفاده می‌شود و هم در زمان‌های دیگر برای تمرین برنامه نویسی دانش آموزان می‌توانند برای ارتقا سطح علمی خود به آن مراجعه کنند. 


  افتخارات دبیرستان


  کنکور سراسری


  اولین کنکوری‌های علامه حلی۳ در سال ۱۳۹۱، ۸رتبه زیر ۱۰۰ و۳۴ رتبه زیر ۱۰۰۰ (۳۴ از ۷۸نفر) را کسب کردند که اسامی دو رقمی‌های انها به شرح زیر می‌باشد:ارشیا سنگچولی رتبه ۱۶ تجربی، اندیشه امراللهی رتبه ۱۷ ریاضی و ۱۲ زبان، سهند رضایی رتبه ۱۹ ریاضی و ۱۷ زبان، سروش اورکی رتبه ۲۳ ریاضی، روشن روشن خواه رتبه ۴۷ ریاضی، علی سلیمی نبی رتبه ۶۳ ریاضی و کیارش کازری رتبه ۶۶ ریاضی، مهدی اسکندری رتبه ۴۹ زیان و برنا منزه مقدم رتبه ۸۵ زبان


  المپیاد کشوری و جهانی


  در اولین حضور دبیرستان در المپیاد کشوری دانش آموزان محسن اسکندری مدال طلای ریاضی، شایا منوچهر و محمد امین عسگری مدال نقره زیست، حامد رئوفیان و ایمان جامی مقدم مدال نقره کامپیوتر، کیوان علیزاده مدال برنز کامپیوتر و محمد امین کتابچی مدال برنز ریاضی را کسب کرده‌اند.

  در سال ۱۳۹۱ نیز محمد امین کتابچی مدال طلای ریاضی، کیوان علیزاده مدال طلای کامپیوتر، ماهان فتحی و علیرضا تحصیلی مدال نقره فیزیک، پیمان رضوی مدال نقره ریاضی و امیر زمانی مدال برنز المپیاد زیست و محمد جامی مقدم مدال برنز 
  المپیاد نجوم را کسب کرده‌اند.لازم به ذکر است که در سال ۱۳۹۲ نیز در مرحله اول ۸۶ نفر و در مرحله دوم ۱۴ نفر از دانش آموزان درالمپیادهای علمی کشور قبول شده‌اند که از میان این 14 نفر 5 نفر از المپیاد کامپیوتر، 3 نفر المپیاد ریاضی، 3 نفر المپیاد فیزیک، دو نفر المپیاد زیست و یک نفرالمپیاد ادبی بوده اند.علی ذوعلم مدال طلای المپیاد ریاضی، سید محمد حسینی و امیرحسین پویا مدال نقره المپیاد ریاضی ، سید مهیار امامی مدال نقره المپیاد فیزیک، فربد ترکمند مدال نقره المپیاد زیست، بردیا مختاری مدال نقره المپیاد ادبی، محمدرضا رضوانی و محمدعلی نوبختی مدال برنز المپیاد فیزیک، بنیامین فراهانی مدال برنز المپیاد زیست و نوید افتخار و کیانوش عباسی مدال برنز المپیاد کامپیوتر را کسب کردند.

  همچنین در اولین حضور دبیرستان در مسابقات جهانی المپیاد کامپیوتر، کیوان علیزاده وحید مدال نقره جهانی را کسب کرد.


  مسابقات IMC کشوری و جهانی


  در سال ۱۳۹۲ دانش آموز امیر حسین پویا در مسابقات IMC کشوری مدال طلای کشوری را کسب کرد و در مسابقات جهانی نیز با کسب ۲ مدال نقره انفرادی و مدال طلای گروهی به میهن بازگشت.


  مسابقات رباتیک


  مسابقات رباتیک خوارزمی

  کارگاه رباتیک

  در دومین حضور دبیرستان علامه حلی ۳ در مسابقات رباتیک خوارزمی کشوری، محمد آزاده،محمد علی گلستانه، سهیل شیری، محمد جامی مقدم مقام اول مسابقات ربات فوتبالیست کشوری و رتبه سوم مسابقات رباتیک کشور را کسب کردند. همچنین در قسمت خوارزمی استانی نیز سید آرمین آوایی، محمد امین سلطان، فوژان عطایی فرد رتبه اول جونیور فوتبالیست ۲ به ۲ و سهند عصری، پوریا خاکساری، سید نیما احمدی، محمد عرفان مولا قلی رتبه دوم ربات فوتبالیست دانش آموزی، علی حاتمی، سام فلاحی، عرفان افتخاری و آرشام نوید نیز رتبه دوم فوتبالیست جونیور ۲ به ۲ را کسب کردند. در سال ۱۳۹۲ نیز دانش آموزان مسعود مختاری و نوید اسدی رتبه اول کشوری فاوا در مسابقات ربات‌های جنگجو را کسب کردند.


  مسابقات رباتیک ایران اپن ۲۰۱۲


  در این مسابقات نیز تیم Nice & Slow به سرپرستی امیر حسین شهبازی مقام سوم لیگ الف وزن آزاد(Open Weight A)را کسب کردند.تیم Master & Commander نیز در لیگ ب وزن آزاد مقام دوم را کسب کردند. البته این تیم در فینال با تیم نقش جهان، دبیرستان شهید اژه‌ای اصفهان بازی داشت که البته تا دقایق پایانی بازی پیروز میدان بود که با پاره شدن دسته(Handle) یکی از ربات‌های تیم دبیرستان علامه حلی ۳ داور ربات را به مدت یک دقیقه از بازی اخراج کرده و پیروزی آن‌ها تبدیل به شکست گردید.

  لازم به ذکر است که تیم‌های اول تا سوم لیگ‌های مسابقات ایران اپن، سهمیه شرکت در مسابقات رباتیک جهانی در بخش Junior را دارند.


  مسابقات رباتیک جهانی ۲۰۱۲


  در این مسابقات ۲ تیم Nice & Slow و Master & Commander در یک تیم حضور یافنتد و با خرید موتورهای فالهابر با پول شخصی خود به این مسابقات رهسپار شدند که متأسفانه به رژیم اشغالگر قدس برخورد کردند و انصراف دادند اما در بخش ارائه فنی(presentation)رتبه سوم را کسب کردند.


  فرهنگی


  در بیستمسن کنگره قرآنی سمپاد کشوری، محمّد جامی مقدم رتبه اول رشته معارف و علی صفدریان رتبه دوم رشته حفظ را کسب کردند. همچنین مسابقات منطقه‌ای کنگره قرآنی علی صفدریان رتبه اول رشته حفظ و سید محمد حسینی رتبه دوم رشته حفظ را کسب کردند.در مسابقات آموزش و پرورش منطقه یک سال ۱۳۹۱، دانش آموزان علی صفدریان و حسین درکه از پایه سوم به ترتیب رتبه اول رشته حفظ و رتبه اول مشترک رشته صحیفه سجّادیه را کسب کردند. همچنین دانش آموزان محمد حسین خوشمهر و معین اسکندری و سید مصطفی مشکاتی از پایه دوم به ترتیب رتبه اول مشترک صحیفه سجّادیه، رتبه سوم رشته مفاهیم و رتبه سوم رشته نهج البلاغه را کسب کردند و از دانش آموزان پایه اول نیز امیر محمد فرزانه و هادی آل داوود و پارسا صفایی به ترتیب رتبه اول رشته مفاهیم، رتبه اول مشترک رشتهٔ صحیفه سجّادیه و رتبه چهارم رشته قرائت را کسب کردند.


  ورزشی

  زمین چمن مصنوعی دبیرستان
  در سال ۱۳۹۰ تیم فوتسال دبیرستان مقام اول مسابقات منطقه یک را کسب کرد. همچنین دانش آموز علی کاظمی مقام اول استانی و مقام اول کشوری رشته اسکیت را کسب کرد. در سال ۱۳۹۲ آریا فتحی مقام اول رشته بدمینتون مساقات محلات تهران و مقام سوم آموزشگاه‌های تهران را کسب کرد.همچنین تیم بسکتبال دبیرستان علامه حلی۳ در مسابقات آموزشگاه‌های منطقه ۱ تهران مقام دوم را کسب کرد • avatar
  بهشت
  کاربر جدید|61 سپاس شده|72 پست
  ۱۰:۴۵ ۱۳۹۳/۷/۲۰
  ممنون از اطلاعاتتون آقای سهیلی از مدارس فرزانگان هم اطلاعاتی دارید؟
 • avatar
  پروانه
  کاربر جدید|53 سپاس شده|92 پست
  ۱۲:۲۱ ۱۳۹۳/۷/۲۰
  سلام، واقعا ممنون آقاي سهيلي، لطف كرديد. اگه در مورد علامه حلي خ هنگام كه فكر ميكنم علامه حلي 2 باشه هم اطلاعات بديد ممنون ميشم
 • avatar
  عرفان سهيلي
  کاربر فعال|338 سپاس شده|482 پست
  ۱۵:۴۲ ۱۳۹۳/۷/۲۰
  سايت مدرسه علامه حلي 2 تهران
  http://helli2portal.ir/

  http://www.helli2.ir/hschool/
 • avatar
 • avatar
  آرام نامی ..
  کاربر یک ستاره ⋆|348 سپاس شده|1147 پست
  ۱۸:۰۳ ۱۳۹۳/۷/۲۰
 • avatar
  عرفان سهيلي
  کاربر فعال|338 سپاس شده|482 پست
  ۱۵:۰۶ ۱۳۹۳/۷/۲۲

  مدرسه نمونه دولتی  مدرسه نمونه دولتی مدرسه‌هایی در دهه ۱۳۷۰ بودند که وزارت آموزش و پرورش به آنها مجوز «نمونه» (از نظر کیفیت برتر آموزشی) می‌داد. گاه این مدرسه‌ها دانش آموزان خود را از طریق آزمون ورودی پذیرش می‌کردند. این مدرسه‌ها دولتی بودند (در مقابل مدرسه غیر دولتی (غیرانتفاعی)).

  این مدارس در کنار مدرسه‌های سمپاد و مدرسه شاهد جزو مدارس باکیفیت‌تر دولتی به حساب می‌آمدند. يكي از بهترين مدارس نمونه مدرسه نمونه دولتي غدير است كه در شهر زنجان وجود دارد اين مدرسه با شركت در رقابت علمي بسيج (paya) توانست در رشته فيزيك رتبه ١ استاني و١ كشوري را كسب كند و از بقيه مدارس نمونه جلو تر بيفتد. (سال تحصيلي ١٣٩٢-١٣٩٣).
 • avatar
  عرفان سهيلي
  کاربر فعال|338 سپاس شده|482 پست
  ۱۵:۱۴ ۱۳۹۳/۷/۲۲
  تفاوت دبیرستان های نمونه دولتی با تیزهوشان و عادی؟


  جواب بصورت نقل قول :  بستگی داره به شهری که توش زندگی میکنی.تو بعضی شهرا سمپاد قوی تر از نمونه دولتی و گاهی برعکسه....

  اما در هر حال نمونه دولتی نسبت به عادی خیلی بهتره.....فضای دانش آموزا و فرهنگشون و فضای رقابتی که توش هست خیلی متفاوت از مدارس عادی هست....

  اما بین نمونه و سمپاد یکم باید تحقیق کنی.ببین اگه تو تهران زندگی میکنی به نظرم همون سمپاد رو برو....  اساسا تو شهرای بزرگ سمپاد قوی تر هست.... اما تو شهرای کوچیکتر مثل اکثر شهر های ناحیه ی 2 تفاوت فاحشی بین تیز هوشان و مدارس نمونه دولتی وجود نداره....

  البته به تلاش خودت بستگی داره.... این مدارس فقط راه رو هموار تر میکنه..... فرض کن برای رسیدن به دانشگاه یه جاده رو باید طی کنی.... سمپاد اتوبانه چهار باندس..... نمونه دولتی جاده ی دوباندس .... غیر دولتی (غیرانتفاعی) جاده ی دو طرفه و مدارس عادی جاده خاکیه...... اما در هر صورت تو باید تلاشت رو بکنی...من تو تیزهوشان کسایی رو دیدم که از هزارتا دانش آموز مدارس عادی بدتر بودن.....

  تازه تجربه میگه کسایی که از دبیرستان به مدارس ممتاز وارد میشن خیلی بهتر از بقیه پیشرفت میکنن....

  پس خودت برو فضای دو مدرسه رو ببین با دانش آموزا و فارق تحصیلا حرف برن و با مدیریتشون آشنا بشو..... مدیریت و کادر دبیرا مهم ترین عنصره.....اما در هر صورت مدارس عادی رو پیشنهاد نمیکنم.....

  ========================================================

  من الان سال اخر که تو سمپادم تفاوت با مدارس عادی تو معلما و درسا شاید انچنان نباشه ولی مهمترین تاثیرش جو مدرسست.مدارس غیر دولتی (غیرانتفاعی) اصولا تعطیل بودن نسبت به سمپاد و نمونه دوتی در تلاش که به سمپاد برسن،تو این سال ها هم فقط درس یاد گرفتن و نه چیز دیگه،جو سمپاد یک چیزه دیگست،اینو میدونی این ۱۰۰ نفری که پیشتن اکثرا با استعدادترینا هستن.

  یادمه وقتی پنجم ابتدایی بودم من قبول شدم و یک عده از دوستام که از لحاظ درسی هم سطحم بودن نتونستن،الان بعده ۷ سال میبینم که اینا خیلی عقب موندن(چه از درس چه از هر چیزی .....

  به این حرفام گوش نکن که می گن سمپادیا عقده ای ان چون فقط درس می خونن،این عزیزان سخت در اشتباهن،بنده و دوستام تو این ۷ سال نهایت لذت و بردیم.
 • avatar
  عرفان سهيلي
  کاربر فعال|338 سپاس شده|482 پست
  ۱۸:۳۹ ۱۳۹۳/۷/۲۹
  مطلب زير مربوط به سال 91 است
  ولي تاكنون نتيجه آن مشخص نشده است.

  مدارس کشور رتبه بندی می‌شود

  معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش از رتبه بندی مدارس دولتی کشور برای اجرایی شدن سند تحول بنیادین خبر داد و گفت: طرح رتبه بندی مدارس دولتی کشور در حال تدوین است تا از این به بعد علاوه بر رقابت میان معلمان، شاهد رقابت مدارس دولتی در ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزان باشیم.

  ابراهیم سحرخیز با بیان این مطلب گفت: رتبه بندی معلمان و مدارس از اقدامات کلیدی آموزش و پرورش برای اجرایی کردن سند تحول بنیادین است. همچنین بحث رتبه بندی معلمان برای ایجاد رقابت در انجام کارهای پژوهشی و روش های تدریس در حال بررسی است.وی افزود: از گام های دیگر آموزش و پرورش بحث رتبه بندی مدارس دولتی است، چرا که تنها هشت تا ۹ درصد مدارس کشور غیردولتی هستند و مابقی مدارس به شکل دولتی اداره می شود، بنابراین تمامی این مدارس باید در بحث خدمات دهی آموزشی به دانش آموزان مورد سنجش قرار گیرند.

  تجهیزات بسیاری از مدارس استاندارد نیست
  سحرخیز درباره جزئیات رتبه بندی مدارس دولتی گفت: بسیاری از مدارس اعلام می کنند که صاحب کتابخانه، آزمایشگاه، زمین ورزش و ... هستند؛ اما بسیاری از این تجهیزات از استاندارد لازم برخوردار نیست. رتبه بندی مدارس منجر به ایجاد رقابت در میان مدیران مدرسه برای استانداردسازی تجهیزات و خدمات آموزشی به دانش آموز می شود.به گفته سحرخیز، برای درجه بندی مدارس کشور و به منظور رعایت عدالت آموزشی شاخص های مختلفی همچون فضای آموزشی، تجهیزات، پیشرفت و توان علمی دانش آموز، اقدامات پرورشی و ... مورد نظر است که تمامی این موارد برای تدوین طرح درجه بندی مدارس در حال بررسی است.معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تدوین طرح رتبه بندی مدارس از سوی این وزارتخانه زمان بر است، تصریح کرد: پس از تدوین قطعاً طرح باید در نهادهای بالادستی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد تا با یک پشتوانه قانونی طرح اجرا شود.

  رتبه بندی منجر رقابت علمی معلمان می شود
  این مقام مسوول درباره رتبه بندی معلمان نیز توضیح داد: بحث رتبه بندی معلمان از دغدغه های وزیر آموزش و پرورش است که با اجرای آن تخصص معلم در سه بعد حرفه ای و تخصصی، اخلاقی و اعتقادی مورد سنجش قرار می گیرد.وی اظهار داشت: براساس این رتبه بندی و بررسی شاخص های معلم است که حقوق ومزایای معلم تعریف می شود و این موضوع زمینه ای برای رقابت علمی میان معلمان می شود.سحرخیز خاطرنشان کرد: بحث رتبه بندی معلمان نیز باید در نهادهای بالادستی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد. ضمن آنکه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این حوزه به وزارتخانه قول همکاری گسترده را داده است.وی در پایان یادآور شد: بحث رتبه بندی معلمان و مدارس از موضوعاتی است که یک ساله به سرانجام نمی رسد و باید بررسی های عمیقی روی این دو طرح انجام شود تا طرح پخته شود.
 • avatar
  آرام نامی ..
  کاربر یک ستاره ⋆|348 سپاس شده|1147 پست
  ۱۰:۵۲ ۱۳۹۳/۸/۱۱
  با تشکر از آقای سهیلی با مطالب و ایده ی خوبشون.
 • avatar
  سینا فرهمند
  کاربر فعال|225 سپاس شده|470 پست
  ۱۲:۱۳ ۱۳۹۳/۹/۳
  سپاس
 • avatar
  شادی
  کاربر جدید|9 سپاس شده|10 پست
  ۲۳:۰۴ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
  سلام آزمونهای المپیاد ابتدایی وراهنمایی میدونم در مدرسه دخترانه آتیه سازان برگزار میشه که طی دو مرحله میباشد ومدارس دیگر نیز میتوانند شرکت کنند این آزمون کشوری نیست فقط در سطح استان تهران میباشد وهدفش آشنایی با آزمون المپیاد وازبین بردن استرس بچه ها در مواجه با اینگونه آزمونهاست
  آزمون کشوری وجهانی را فقط در مقطع دبیزستان میگیرند ومجری آن فقط آموزش وپرورش میباشد وموسساتی که ادعای برگزاری آزمون های جهانی میکنند کاملا کذب ودروغ است اینها میخواهند با برگزاری این آزمونه برای خود کاسبی راه بیندازند وبه بهانه قبولی در آزمون کلاس تشکیل دهند واز مردم پول بگیرند
  فرزند یکی ازدوستان ما اصلا ریاضی اش خوب نبود امتحان داد وبهش گفتند که عالی است ومیتواند در کلاسهای ما شرکت کند وبرای آزمون المپیاد جهانی آماده شود
  درضمن در المپیاد جهانی فقط 7 نفر انتخاب میشود نه بیشتر
  به طور کلی اگر دانش آموز بدون استرس ومفهومی درسشو یاد بگیره خیلی بهتر از اینه که به خودش فشار بیاره که ایا جزو اون 7 نفر باشه یا نه ودر آخر دچار عقده های روحی وروانی بشه منطقی به این قضیه نگاه کنید
 • avatar
  سینا فرهمند
  کاربر فعال|225 سپاس شده|470 پست
  ۱۲:۴۱ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
  سلام خانم شادی بنظر من برقراری کلاس ها المپیاد 100% کلاهبرداری نمیتونه باشه چون به هر حال در کلاس ها مسائل و ایده هایی برای حل مسائل ارائه می گردد که یک تجربه جدید میتونه برای دانش آموزان باشه . بالاخره باید 7 نفر نهایی پیدا شوند و باید کلاس ها و آزمون هایی باشد که این کار اتفاق بیفتد. البته این نظر من هست.
 • avatar
  بهشت
  کاربر جدید|61 سپاس شده|72 پست
  ۱۲:۵۴ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
  سلام
  دوستان متولی برگزاری آزمون المپیاد در مقطع دبیرستان فقط باشگاه پژوهشگران جوان است نه آموزش و پرورش و تعدادی از دانش آموزان که مدال کشوری می گیرند بسته به رشته المپیاد متفاوت است
 • avatar
  mansoureh
  کاربر جدید|1 سپاس شده|2 پست
  ۰۹:۴۱ ۱۳۹۴/۲/۲۱
  سهیل غزیز پسر من الان در انتهای کلاس اوله و مدرسه سلام یاسین میره. این مدرسه از نظر آموزش خوبه و من راضیم . ولی

  به خاطر عدم فضای خوب آمورشی(استاندارد نبودن کلاسها)، توجه نکردن به رفاه و روحیه بچه ها (زمان کم برای ورزش،هنر،...)

  و مسایلی از این دست به شدت دنبال مدرسه بهتر هستم و هر چه بیشتر میگردم کمتر پیدا می کنم. از طرفی بسیار مرددم

  که اگر ببرمش جای دیگه و راضی نباشم اونوقت برگشت کار مشکلیه. در ضمن من به مدارس سمپاد فکر میکنم و هدفم برای

  دوره بعد از دبستان پسرم اینه، چون بچه ای پر هوش و علاقمند به آموزشه.

  حالا دوست دارم نظرتون رو بدونم . متنهای شما رو در چند صفحه خوندم و از اونجاییکه خودتون این مسیر و طی کردید، به

  نظرتون من چه کنم. پسرم رو در سلام یاسین نگه دارم یا خیر؟

  با سپاس
 • avatar
  فرناز
  کاربر جدید|9 سپاس شده|20 پست
  ۱۳:۱۰ ۱۳۹۴/۳/۹
  سلام آقای سهیلی
  ممنون بابت جدول واطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادین ، آیا جدولی هم بر اساس قبولی های دانشگاه های دولتی در اختیار دارین که بتونه مدارس رو تقسیم بندی بکنه . ممنون میشم
 • avatar
  بهشت
  کاربر جدید|61 سپاس شده|72 پست
  ۱۹:۵۳ ۱۳۹۴/۴/۲۱
  قبولي هاي مرحله دوم المپياد سال ٩٤ بنا به اظهار مدارس
  انرژي اتمي ٢٩ نفر
  علامه طباطبايي ادونس ٢٧ نفر
  فرزانگان ١. ٢٢ نفر
  علامه حلي ٢.   ١٥ نفر
  فرزانگان ٢. ١٢ نفر
  علامه حلي ٣.  ١٠ نفر
 • برای شرکت در مباحث تبادل نظر باید ابتدا در سایت  ثبت نام  کرده، سپس نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید؛    (Log In) کنید.
مدرسه یاب
استان :
شهر :
منطقه :
محدوده(اختیاری) :
مقطع تحصیلی :
نوع مدرسه :
جنسیت :
نام مدرسه :
موضوع قبل
موضوع بعد
آخرین پست های این بخش
آخرین پست های این تالار
پیش دبستان و دبستان غیردولتی پسرانه پویش - منطقه 6 تهران
مادایران، نماد اطمینان
تبلیغات
تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به اين سايت (مدرسه کلوب ) میباشد و استفاده از مطالب با ذکر و درج لینک منبع بلامانع است © Copyright 2019 - MadresehClub.com