مدرسه کلوب | Madresehclub
خانه
ورود اعضا
آخرین پست تاپیک : ۰۱:۴۷ ۱۳۹۷/۷/۲۹
5818 بازدید

مشكلات نو جوانان در دوران بلوغ

 • avatar
  کاربر فعال|338 سپاس شده|482 پست
  ۱۰:۰۹ ۱۳۹۳/۳/۲۲


  afsordegi-zanan

  دگرگوني ها و پيشرفت جوامع بشري به گونه اي است كه اگر نهادهاي تعليمي و تربيتي بازنگري و بهسازي اجزاء خود را مورد توجه جدي قرار ندهند، سيل تحولات سبب تخريب بنيادهاي اساسي انديشه و عمل آنان خواهد گرديد. نظام آموزش و پرورش سرزمين اسلامي ايران مي تواند با تكيه بر مباني و اصول متخذه از فرهنگ غني اسلامي و باز سازي و بهبود مستمر برنامه ها و اقدامات آموزشي و پر ورشي اهتمام نموده و بارش باران تحولات را در مسيرهاي سالم زندگي و اصلاح هدايت نمايد تا ثمره شيرين آن كه ساختن نسلي مومن،انديشمند و پويا در قرن آينده است،رخ نموده وآثار خوشايند تغييرات بهينه در زواياي مختلف زندگي فردي و اجتماعي مردم به ويژه نسل جوان آشكار گردد.  دگرگوني ها و پيشرفت جوامع بشري به گونه اي است كه اگر نهادهاي تعليمي و تربيتي بازنگري و بهسازي اجزاء خود را مورد توجه جدي قرار ندهند، سيل تحولات سبب تخريب بنيادهاي اساسي انديشه و عمل آنان خواهد گرديد. نظام آموزش و پرورش سرزمين اسلامي ايران مي تواند با تكيه بر مباني و اصول متخذه از فرهنگ غني اسلامي و باز سازي و بهبود مستمر برنامه ها و اقدامات آموزشي و پر ورشي اهتمام نموده و بارش باران تحولات را در مسيرهاي سالم زندگي و اصلاح هدايت نمايد تا ثمره شيرين آن كه ساختن نسلي مومن،انديشمند و پويا در قرن آينده است،رخ نموده وآثار خوشايند تغييرات بهينه در زواياي مختلف زندگي فردي و اجتماعي مردم به ويژه نسل جوان آشكار گردد.


  رويكرد تلفيق و فرآيند پيوند پرورش با آموزش از جمله مسايل و ضرورياتي است كه در تغيير و تحولات جديد نظام آموزش و پرورش بايد مورد توجه جدي و اساسي قرار گيردتا محاسن و معايب آن با روند پويا در برنامه عمل و محتوي اعمال گردد. آنچه مسلم است جهت دستيابي به آرمان هاي تلفيق آموزش و پرورش ، در حوزه صف و ستاد بايد پيش بيني شود تا ضرورت اين امر مورد كارشناسي قرار گيرد و نتيجتا امر تلفيق به شكل بهتر در هر حوزه آموزشي و پرورشي صورت پذيرد. اميد است كاستي هاي نظام آموزش و پرورش ما با نگرش تازه و با تاكيد بر سياستهاي تلفيق آموزش و پرورش كه اصلاحات در نظام آموزشي و پرورشي را به همراه دارد مرتفع گردد و اهداف تعليم وتربيت را كه بر گرفته از اصول حاكم بر نظام آموزش و پرورش اسلامي است محقق سازد.


  بر نامه ساعات پرورشي در اين دوره تحصيلي نيز از اقداماتي است كه در راستاي سياست ها و اهداف تلفيقي طراحي شده و بر اساس الگوي فرا شناختي و روشهاي فعال تدريس شكل گرفته است و انتظار مي رود مربيان ومدرسان ارجمند با نگاهي نوين و متناسب با ويژگيهاي دوران تحول اجتماعي و خصوصيات دوره نوجواني و بلوغ  دانش آموزان دوره راهنمايي در اجراي آن بيش از پيش اهتمام نمايند. بدون ترديد مشاركت و هماهنگي مجموعه عناصر موجود در مدارس و كلاسها ي درس و اجراي موثر اين برنامه در تحقق و عملياتي نمودن سياستهاي  نوين آموزش و پرورش گامي موثر بوده و اميد آ‎ن است زمينه رشد و شكو فايي دانش آموزان نوجوان كشور را فراهم نمايد.


  مشكلات درسي در دوره بلوغ

  همزمان با ورود دانش آموزان به دوره بلوغ ، تغييرات قابل ملاحظه أي از حيث كميت و كيفيت درسي، واقع مي شود به گونه أي كه همين امر دشواري ها و نگرانيهايي را براي آنان به ويژه دوره راهنمايي به وجود مي آورد و بعضا توان و ظرفيت نوجوانان،پاسخگوي چنين مشكلاتي نمي باشد. اين قبيل مشكلات گرچه ماهيت آموزشي و درسي دارند وليكن آثار و پيامدهاي آن به اين حوزه محدود نمي شود و به قلمرو مسايل رفتاري و تربيتي،توسعه مي يابد كه از جمله آنها    مي توان به رابطه ميان افت آموزش و افت رفتاري اشاره نمود، يعني دانش آموزاني كه دچار افت درسي مي شوند، زمينه مناسبي براي دست زدن به رفتار هاي نامطلوب ، مي يابند.

  تصويري از مشكلات درسي:

  برخي از مشكلات درسي و آموزشي اين دوره عبارتند از:

  -          كاهش انگيزه درسي

  -           ناتواني در تمركز حواس

  -           عدم استفاده از روشهاي صحيح مطالعه

  -           ضعف در برنامه ريزي مطلوب

  -           ناتواني در مديريت زمان

  -          كاهش دقت

  -           فلات يادگيري (سرحد يادگيري)

  -           روياي بيداري هنگام مطالعه

  -           اتلاف وقت

  -           ناتواني در اظهار وجود از راه گفتن يا نوشتن

  -           احساس كندي در يادگيري

  -           عدم توانايي در رقابت سالم با ديگران

  -           ناتواني در كارهاي گروهي كلاس

  -           بي رغبتي به ادامه تحصيل

             ترك تحصيل

  -           تكرار پايه(مردودي در يك پايه يا مقطع تحصيلي)

      شيوه هاي حل مشكلات درسي و آموزشي

  برخي از پيشنهادهاي مربوط به مرتفع ساختن مشكلات مزبور عبارتند از:

  1-      ارائه تكاليف و برنامه هاي متنوع و متناسب با توانايي دانش آموزان

  2-ايجاد پيوند عاطفي معلمين با دانش آموزان

  3-استفاده از روشهايي در آزمونها كه زمينه ي اضطراب امتحان را كاهش دهد.

  4-ارزش گذاري براي علم و علم آموزي

  5-تنوع در ارائه ي مطلب در كلاس و سازماندهي كلاس براي جذابيت بيشتر

  6-فرصت دادن به دانش آموزان براي رفع اشكالات درسي

  7-استمرار و مداومت معلمين و دبيران در پيگيري نقائص و ضعفهاي دانش آموزان

  8-تشكيل دپارتمانهاي علمي و ارائه و بررسي طرح درسها

  9-ارائه ي تكاليف به نحوي كه عادت به مطالعه را در دانش آموزان ايجاد و يا تقيت كند.(مطالعه، تحقيق، گزارش و كنفرانس علمي)

  10-ارائه ي يك الگوي عملي و ساده از برنامه ريزي درسي به دانش آموزان

  11-استفاده از طرح ((تشويق پلكاني)) به اين مفهوم كه پيشرفت هر دانش آموز را نسبت به وضعيت قبلي وي، مورد بررسي و تقدير قرار دهد.

  12-تقويت انگيزه ي زندگي به عنوان عاملي فراگير كه به انگيزه ي درسي نيز جهت مي بخشد.

  مشكلات عاطفي دوره ي بلوغ

  نوجواني، دوره أي است كه حيات انفعالي(عاطفي)، ميدان وسيعتري براي عمل مي يابد و نوجوان از اين حيث آماده ي بروز عكس العمل هاي هيجاني و عاطفي شديد است، به عبارت ديگر اين ضربه ي هيجان و عكس العملي كه از آن ضربه در نوجوان به وجود مي آيد، تناسب چنداني وجود ندارد و عكس العملها معمولا قويتر و حادتر از ضربه هاي هيجاني است.

  به زبان ساده تر، در اين دوره، ((حساسيت ها))، به ((خود گرفتن)) ها، و ((زودرنجي)) ها بيش از هر دوره ي ديگري، شخصيت نوجوان را تحت تاثير قرار مي دهند و اين جنبه از شخصيت او نمايانتر و مشخص تر جلوه مي كند. اين حساسيتها در نوجوانان، هيچگاه خود را در يك محيط محصور نمي نمايد، بلكه به راحتي گسترش مي يابد.

   تصويري از مشكلات عاطفي بلوغ

  مشكلات عاطفي عمده أي كه نوجوانان را تحت تاثير قرار مي دهد، عبارتند از:

  -          نوسانهاي عاطفي دوره ي بلوغ كه منجر به پريشاني و بي ثباتي احساسي نوجوان مي شود.

  -           فقدان قاطعيت در گرايشهاي دوره ي بلوغ و ظهور خواهشهاي متضاد در نوجوان.

  -          ظهور صفاتي چون((زودانگيخت)) و((سريع التاثر)) بودن نوجوان به گونه أي كه در مواردي به طوفاني از احساسات مبدل مي شود.

  -          تجلي احساسات نامطبوعي، همچون((در خود فرورفتگي))، ((ناكامي)) و ترجيح ((تنهايي)) بر((حضور در جمع)).

  -          ((تخيل گرايي)) و روي آوردن به دنياي آرام خيالات و روياهاي دوره ي بلوغ.

  -          عدم دستيابي نوجوان به تصويري دقيق و صحيح از خود و در نتيجه احساس خستگي، ناميدي و عصبانيت ناشي از آن.

  -          ماجراجويي و علاقه ي شديد نوجوانان به كشف مجهولات كه در مواردي منجر به رفتارهاي منفي آنان مي شود.

  -          دوستيهاي افراطي دوران بلوغ كه عمدتا بر مبناي عواطف شكل گرفته و از پايه هاي منطقي و جايگاه ارزشي محدودتري برخوردار است.

  -          دوستيهاي مشكوك و آلوده با افرادي همسال و يا مسن تر از خويش كه نوجوانان را به برخي از ناهنجاريهاي اجتماعي سوق مي دهد.

  -          احساس بي كسي و تنهايي به گونه أي كه در مواردي نوجوان احساس مي كند به جايي تعلق ندارد.

  مسائل جنسي مربوط به بلوغ

  پاره أي از مشكلات نوجوانان كه موجب نگراني و اندوه آنان مي شود، در قلمرو حيات زيستن، غريزي و جنسي قرار دارد، اين قبيل مسائل اعم از اينكه قابل حل باشند يا خير، بهرحال در يك ويژگي با هم مشتركند و آن محدود ساختن قواي فعال نوجوان و درگير نمودن او با اين مشكلات است، به گونه أي كه غالبا بر ساير فعاليتها و بخشهاي زندگي او اثر مي گذارد.

  تصويري از مشكلات جسمي بلوغ

  عمده ي مشكلات جسمي و فيزيكي اين سالها عبارتند از:

  - ظاهر آرايي افراطي

  -          بد منظري، ناموزون بودن رشد بخشي از ارگانيزم با ساير بخشها

  -          بلندي يا كوتاهي قد، به گونه أي كه در ميان سايرين مورد توجه واقع شود.

  -           احساس خستگي و سستي بيش از اندازه

  -          اختلال در خواب، نامنظم بودن ساعت خواب، نداشتن خواب كافي

  -          نداشتن فرصت كافي براي استراحت(پس از هر فعاليت)

  -          رشد زود هنگام موهاي صورت و پشت لب(در پسران نوجوان)

  -          رشد زودهنگام بخشي از اندامهايا نشانه هاي بلوغ (در دختران نوجوان)

  -          احساس غافلگيري در مواجهه با پديده ي بلوغ زودرس

  -          بلوغدانه ها و غرور جواني

  -          حركات ناشيانه داشتن

  -          احساس طپش قلب و افزايش ضربان قلب

  -          وجود برخي خالها يا لكه هاي بزرگ در صورت كه ناشي از جهش ژن مي باشد.

  -          احساس بي اشتهايي به ويژه در آغاز روز

  -          چاقي يا لاغري مفرط به نحوي كه چشمگير است.

  -          فقدان توانايي فيزيكي براي رقابت با ديگران و يا در عرصه ي ورزش و بازي

  -          وجود پاره أي از عادات جسماني نامطلوب نظير شكستن بند انگشتان

  -          وجود كم پشتي موي سر يا فقدان موهاي زيبا و يا وجود برخي عوامل نظير سرخ مويي

  -          ظهور برخي عادات نامطلوب نظير ((خودارضايي)) در پاره أي از نوجوانان

  تدابير پيشنهادي براي كاهش مشكلات جسمي و غريزي

  از حساسترين و ظريف ترين جنبه هاي ((بلوغ شناسي))، حيات غريزي و جنسي اين دوره است و به همين لحاظ توصيه مي شود كه در اين زمينه با دقت كامل عمل گردد. برخي از راه كارها و پيشنهادهاي عملي عبارتند از:

  1-لازم است مربيان بخشي از تغييرات بدني و آثار آنها در دوره ي بلوغ را براي نوجوانان تشريح نمايند.

  2-با تشريح تغييرات مزبور، ضروري است در باب حفاظت و نگهداري فيزيكي و بدني، آنان را توجيه نمايند.(استفاده ي تمثيلي از اين مطلب كه هر نعمتي را بايد در مسيري كه رضاي خداست به كار گرفت، حق حيات غريزي نيز اين است كه آن را در غير رضاي حق به كار نگيريم)

  3-مربيان با ((پل عاطفي)) زدن، اعتماد نوجوانان را جلب نموده و زمينه را براي پذيرش رهنمودها و توصيه هاي بلوغ، فراهم نمايند.

  4-بايد نوجوانان را در حل برخي از نگرانيها و تنش ها كه نتيجه ي طبيعي همان تغييرات بدني و بروز ميل جنسي است، با احتياط كامل راهنمايي نمود.

  5-با همفكري نوجوانان، فعاليتهاي تربيتي گوناگون از قبيل برنامه هاي پرورشي، ورزش، هنر، كارهاي دستي، مطالعه ي كتب مفيد و سازنده، گردشهاي علمي، فعاليتهاي مذهبي، نماز جمعه، مراسم و مسابقات قرآن، مسابقات مقاله نويسي و … ترتيب دهند و اوقات فراغت ايشان را به نحو مطلوبي تنظيم نمايند.

  6-بر اساس گرايش نوجوانان به شخصيتهاي برجسته و خصيصه ي(( الگو پذيري))، بخشهاي مهمي از سرگذشت بزرگان و فرزانگان براي نوجوانان بازگو شود تا علاوه بر اعتلاي روحي آنان، بتوانند بر مقاومت اخلاقي نوجوانان در قبال انحرافات جنسي بيافزايد.

  7-كلياتي از((بلوغ)) و چگونگي بهره گيري از اين((مقطع عمر)) و حفاظت از آن، به وسيله با صلاحيت ترين فرد كه مقبوليت عاطفي نيز دارد، براي نوجوان بيان شود.

  8-فعاليتهاي هنري و تفريحات سالم، نوجوان را از تفكر در مسائل جنسي و انحرافات ناشي از آن باز مي دارد.

  9-افرادي كه بيشترين نفوذ را در نوجوان دارند، او را توجيه نمايند كه هر ميلي چنانچه به صورت مطلوب ارضا شود، موجب تامين آسايش خاطر فرد در آينده خواهد شدو شخص بايد مطلوبيت هميشگي را بر لذت آني و زودگذر ترجيح دهد.

  10-بي اطلاعي نوجوان از علايم و نشانه هاي بلوغ جنسي، وي را غافلگير و مضطرب مي نمايد و دريچه هاي اطلاعات جنسي ديگر را كه غالبا جنبه ي بدآموزي دارند، مي گشايد.

  11-ناآگاه بودن از عوامل طبيعي دوران بلوغ، منجر به احساس گناه و آلودگي در نوجوان شده و احتمالا در مواردي منجر به تصميمهاي نادرست و حادي مي گردد.

  12-بي اطلاعي نوجوان از مسايل قريب الوقوع اين دوران، موجب عدم انجام تكاليف شرعي شده و نقطه شروع نامناسبي براي حيات ديني و معنوي فرد محسوب مي شود.

  13-سلامت فضاي خانوادگي از لحاظ اخلاقي، عامل مصونيت نسل نوجوان در قبال تحريكهاي غريزي و جنسي مي باشد، والديني كه حريم زندگي خانوادگي را از نفوذ عوامل مخرب به دور نگه مي دارند، فرزنداني آسيب ناپذير در دامان خويش پرورش مي دهند.

  14-به لحاظ تاثير عناصر مخرب فرهنگهاي بيگانه بر روح و انديشه ي نوجوانان ضروري است، والدين و مربيان در مورد آثار منفي اين پديده ها كه در شكلهاي متنوعي نظير فيلمهاي ويديويي، امواج ماهواره اي، نوارهاي موسيقي غربي، كتابها و مجلات خارجي و ابزارهاي نظير آنها با نوجوانان به گفتگو بنشينند و ضمن بحث و تبادل نظر با آنان، فطرت خداجوي نوجوانان را از چنين آسيبهايي مصونيت بخشند.

  مشكلات شخصيتي نوجوان

  صاحب نظران شخصيت را به مثابه سازماني زنده، پويا، فعال و قابل تغيير در نظر مي آورند و يك پارچگي و وحدت شخصيت را از عوامل اصلي سلامت روان تلقي مي كنند. با اين همه، در مراحلي از زندگي، شخصيت فرد، دستخوش تغييراتي كم و بيش قابل ملاحظه مي شود. البته، يادآوري مي شود منظور اين نيست كه هر رفتار نوجوان را كه مورد قبول عرف جامعه نباشد، رفتاري منفي ويا قابل طرد است، بلكه مقصود تشخيص و تميز ويژگي هايي است كه تقويت و توسعه ي آنها، سبب شكوفايي شخصيت او مي شود. و در مقابل، تغيير عادات و صفاتي موردنظر است كه معرف شخصيت والاتر نوجوان باشد.

  دسته أي از مشكلات شخصيتي مربوط به نوجوانان به ترتيب زير است:


  -احساس حقارت(كهتري)، خودكم بيني،


  -احساس كم رويي، شرم و حياي افراطي،


  -عقده ي حقارت(شكل پيشرفته و عميق احساس حقارت)


  -مسؤوليت گريزي،


  -درخود فرو رفتن،


  -احساس فشار از(جانب) اطرافيان،


  -احساس عدم مقبوليت(از ناحيه ي ديگران)


  -احساس كندي(لميي)،


  -داشتن طغيان هاي مزاجي يا خلقي ناگهاني،


  -بي قراري،


  -قابليت تحريك فراوان،


  -بي دقتي و بي احتياطي فراوان،


  -عصبانيت و عكس العملهاي سريع و تند مزاجي،


  -احساس بد شناخته شدن از طرف ديگران،


  -احساس خود بزرگ بيني،


  -بدبيني(سوء ظن) به ديگران،


  -شخصيت زدگي،


  عوامل مؤثر در پديدآيي مشكلات شخصيتي


  برخي عوامل زمينه ساز مشكلات شخصيتي به ترتيب زيرند:


  1-تبعيض در رفتار با نوجوانان شامل محيط خانواده و مدرسه


  2-احساس كمبودها و كاستي هاي فيزيكي(جسمي)، روحي و يا ذهني


  3-تحقير شخصيت نوجوانان به شيوه هاي گوناگون از جمله انتقادهاي مداوم و همه جانبه


  4-رسيدگي و توجه بيش از حد والدين در دوره ي كودكي و حتي نوجواني


  5-ممانعت از ابراز وجود و اظهار توانمنديهاي نوجوان در عمل


  6-مشكلات خانوادگي و عدم سازگاري والدين(ازجمله فقدان عاطفي مطلوب با والدين و وجود رفتارهاي خشن در خانواده)


  7-كمبودهاي فاحش مادي به ويژه در مقايسه با همسالان در محيط مدرسه


  8-محروميت از يك يا برخي نيازهاي اساسي نظير نياز به تبادل عاطفي

  مشكلات اجتماعي نوجوان


  محتوا


  دوران بلوغ، از حيث نوع تعلق نوجوان به پايگاه اجتماعي، بسيار قابل تامل و بحث انگيز است، زيرا از يكسوي، سرزمين كودكي را ترك كرده و از ديگر سوي هنوز به طور كامل به جرگه ي بزرگترها و گروه سني بالغان نپيوسته است، اين دوگانگي و ترديد از يافتن موقعيت و منزلت اجتماعي، بعضا به دشواريهايي منجر مي شود كه تعادل نوجوان را برهم مي زند. به گونه أي كه وي براي برقراري مجدد تعادل خويش، ناگزير بايد زماني را پشت سر بگذارد و مشكلات پيچيده و متعددي را حل و رفع نمايد.


  تصویری از مشکلات اجتماعی نوجوانان


  برخي از عمده ترين مشكلات اجتماعي دوران بلوغ عبارتند از:


  -عدم كفايت وناتواني در امور اجتماعي


  -ترس از ارتكاب خطا و بد معرفي شدن نزد ديگران


  -نگراني از مواجهه و ارتباط با مردم


  -احساس ناتواني در ارتباط كلامي با ديگران


  -احساس دشواري در رابطه برقراركردن با همسالان


  -عدم علاقه به عضويت در گروه(تشكل دانش آموزي)


  -عدم جذب در گروه يا تشكلهاي دانش آموزي از سوي ديگران


  -بي اطلاعي واحساس كندي در يافتن شيوه هاي صحيح ارتباط متقابل با ديگران


  -ناتواني در تصميم گيري و فقدان قاطعيت در اين زمينه


  -ناتواني در اجراي تصميمات شخصي و ضعف نيروي اراده


  -احساس عدم مقبوليت اجتماعي


  -بي تجربگي در شناخت باندها و گروههاي ناسالم جامعه


  -احساس برتري اجتماعي نسبت به ديگران(خود را بيش از اندازه قبول داشتن)


  -تاييد و تشويق رفتار منحرفانه نوجوان به وسيله ي افراد همسال و غير همسال


  -احساس بي ثباتي در قبال تغييرات پرشتاب زندگي و تحولات فزاينده ي اجتماعي


  -رشد پديده ي مصرف گرايي و لوكس گرايي در بخشهايي از جامعه و ناتواني نوجوانان در پاسخ دادن به نيازهاي كاذب اين دوره


  -وجود تعارضهاي اجتماعي، همچون تعارض ميان((علم گرايي)) و((سودگرايي))


  پیشنهاد هایی برای کاهش مشکلات اجتماعی نوجوانان


  1-با عنايت به اين مطلب كه نوجوانان به داوري و ارزيابي جامعه از خودشان، اهميت زيادي قائل هستند و قضاوت مثبت اجتماعي درباره ي نوجوانان، از آرمانهاي مهم و ارزشمند آنان محسوب مي شود، لذا در گام اول پيشنهاد مي گردد كه هرنوع قضاوتي درباره ي آنان با احتياط كامل و جهت گيري مثبت انجام شود.


  2-برخي از خواسته هاي مهم اجتماعي از نوجوانان به صراحت و شفافيت به آنان تفهيم شود تا در مناسبات نوجوان و اجتماع، نقطه ي كور و مبهمي باقي نماند.


  3-خواسته هاي منطقي و برحق نوجوانان از اجتماع، متقابلا، مورد توجه قرار گيرد تا بخشي از رنجشهاي آنان در فضايي مطلوب، برطرف شود و رضايت خاطر آنها تا حد ممكن فراهم گردد.


  4-((رويكردها))، مقدمه ي رفتارها و عملكردها هستند، بر اين اساس چنانچه به تصحيح رويكرد معرفتي نوجوانان نسبت به اجتماع بپردازيم، متعاقب آن مي توانيم انتظار رفتارهاي مطلوب اجتماعي نيز از آنان داشته باشيم و اين امر، نيازمند آموزش مكفي و مطلوب است.


  5-غالبا ارتباط منطقي و معقولي ميان آنچه در مدارس آموزش داده مي شود و آنچه كه جامعه از نوجوانان انتظار دارد، مشاهده نمي شود. ساعات پرورشي فرصت مناسبي براي نزديكتر ساختن اين دو مقوله به يكديگر است.


  6-جذابيت بيشتر و فراگير بودن تشكيلات دانش آموزي، موقعيت ارزنده أي است تا نوجوانان با عضويت در آنها بتوانند، مهارتهاي اجتماعي مورد نياز را براي آينده ي خويش، كسب نمايند.


  7-آموزش معيارهاي صحيح در زمينه ي بررسي ارزشهاي اجتماعي به منظور آنكه نوجوانان با تكيه براين معيارها بتوانند، با حدود سازگاري اجتماعي آشنا شده و به ارزشهاي خويش نيز وفادار بمانند.


  مشكلات خانوادگي نوجوان

  نوجوان به تدريج كه از سرزمين آرام و بي خيال كودكي به دشتهاي پرحادثه ي بلوغ مي رسد، دگرگونيهايي را در خويش مي يابد، احساس مي كند كه به سرعت دارد به وضعيت جديدي دست مي يابد و ميل دارد كه خانواده به عنوان نزديكترين افراد، اين دگرگوني را باور كنند و موقعيت جديد وي را به رسميت بشناسند، كوچكترين حركت ناشيانه ي والدين، به اين موقعيت جديد لطمه مي زند و نوجوان را به شدت جريحه دار مي كند و او را بر مي انگيزد تا به عكس العملهاي شديد دست زند.


  تصويري از مشكلات خانوادگي نوجوان 


  اينك برخي از مهمترين مشكلات خانوادگي دوران بلوغ را از نظر مي گذرانيم:


  -محدوديت مسكن(نداشتن اتاق شخصي)


  -امكان و اجازه ي تنهايي و خلوت شخصي نداشتن


  -احساس فاصله ي زياد از والدين در زمينه ي رغبتها و علائق خويش


  -نداشتن مكان مناسب براي مطالعه


  -عدم موقعيت بحث درباره ي مسابل شخصي


  -ناتواني در طرح مشكلات بلوغ با والدين


  -ترس از بيان اشتباهات خويش به والدين


  -رنج بردن از عواطف منفي


  -مشاجره و نزاع با خواهران و برادران


  -مشاجره و درگيري بين پدر و مادر


  -مجادله و درگيري نوجوان با والدين


  -كودك انگاري نوجوانان از سوي والدين


  -نگراني از احتمال جدايي والدين


  -طرد نوجوان از سوي والدين


  -دخالت افراطي والدين


  -ترس از انتقاد ديگران


  -عجز از تلقي والدين به عنوان يك دوست


  -توقعات زياد والدين از نوجوان


  -احساس جدايي و يا تضاد در ارزشهاي نوجوان و والدين


  -اختلاف سني بين والدين و نوجوان و ايجاد دو افق فكري مغاير با يكديگر


  -فقدان تحصيلات كافي والدين


  -فقدان اطلاعات تربيتي ضروري در خانواده به ويژه در دوران نوجواني


  -تبعيض بين فرزندان در خانواده به علل مختلف


  -عدم مقبوليت والدين


  -ضعف مديريت خانواده و فقدان برنامه ي مدوني در اين زمينه


  -ناديده گرفتن استقلال شخصيتي فرزند نوجوان در خانواده


  -ناديده گرفتن مشكلات دوران كودكي به وسيله ي والدين


  -ناتواني والدين در ايفاي نقش يك الگوي مناسب براي فرزند


  -ناتواني در هدايت نوجوان به الگوي مناسب


  -عدم توجه به برنامه ي غذايي مطلوب نوجوان


  -ناتواني والدين در به كاربردن شيوه هاي ((هنر خوب شنيدن)) در قبال نوجوان


  -عدم توجه به سلسله مراتب در خانواده(كمرنگ شدن نقش و جايگاه هر يك)

  مشكلات ديني و اخلاقي نوجوان

  رابطه ي نوجوان با دين، از مهم ترين و درعين حال از پيچيده ترين انواع ارتباطهاست.


  از يك سوي گاه شك و ترديد بر جانش پنجه مي افكند و از سوي ديگر جاذبه ي ارزشهاي الهي و راستين، او را به خود فرا مي خواند. در اين ميان، جهت گيري نوجوان توام با آزادي، شناخت و انتخاب است كه مسير او را به سوي سعادت يا شقاوت، تعيين و هدايت مي كند.


  اينك بخشي از مسائل و مشكلات مذكور را عنوان مي كنيم:


  تصويري از مشكلات ديني و اخلاقي


  -فقدان يك كليت جامع و زنده كه پاسخگوي احتياجات فكري و روحي او باشد، به عبارت ديگر، خلا فلسفه ي ارضاء كننده ي زندگي، نوجوان را رنج مي دهد.


  -فقدان شناخت در مورد مسائل و موضوعات ديني


  -تفكر و تامل آميخته به ترديد درباره ي زندگي پس از مرگ


  -ترس و نگراني از مرگ


  ابهام در مورد رابطه ي دنيا و آخرت


  -بي رغبتي و بي تفاوتي در مورد انجام برخي از فرائض ديني(به ويژه نماز)


  -فقدان حضور قلب در نماز


  -سرخوردگي از برنامه هايي كه با ماهيت و عنواني ((ديني)) عرضه مي شود.


  -خلا و يا كمبود مطالعات ديني و مذهبي و در مقابل روي آوردن به كتابهاي علمي، تخيلي و رمان


  -نداشتن درك صحيح از((ارزشها)) و عدم تميز آنها از ((ضد ارزشها))


  -ترديد در مورد چگونگي ارتباط با خدا و نحوه ي تقريب به او


  -ابهام در مورد اينكه چرا خواستهاي او از پروردگار به اجابت نمي رسد.


 • avatar
  عرفان سهيلي
  کاربر فعال|338 سپاس شده|482 پست
  ۱۳:۳۶ ۱۳۹۳/۸/۱۷


  10مورد از مشکلات دوران نوجوانی  1- کشمکش بین استقلال و وابستگی:     با توجه به اینکه این دوره، حد فاصل دوران کودکی و بزرگسالی است، از دست دادن حمایت‌های بی‌قید و شرط والدین برای کسب احساس استقلال از یک طرف و لذت مورد حمایت و پشتیبانی آنها بودن و همانطور کودک ماندن و بدون زحمت و دردسر، همیشه مورد محبت قرار گرفتن از طرف دیگر، در نوجوان کشمکش درونی ایجاد می‌کند و جنگ روانی عمیقی در ذهن او به وجود می‌آورد.     بعضاً خانواده و مدرسه و جامعه نیز از او توقعات متناقض دارند، گاهی او را به چشم یک کودک نگاه کرده و برخوردی تحقیرآمیز دارند و گاهی هم توقعات از او بیش از حد توان اوست و به چشم بزرگسالان به او می‌نگرند که این خود به کشمکش‌های درونی نوجوان دامن زده و او را با مشکل روبرو می‌سازد.
     2- طغیان علیه مراجع قدرت:     نوجوان برای کسب استقلال علیه همه ی مراجع قدرت من جمله والدین و کادر مدرسه طغیان می‌کند.
  گاهی اوقات رفتارهایی علیه آنها از خود نشان می‌دهد، درگیری‌هایی ایجاد می‌نماید و به اعمالی دست می‌زند که روابط او را با آنها و سایر مراجع قدرت به شدت تیره می‌کند، مثلاً بگومگو می‌کند، بحث و مجادله ی طولانی انجام می‌دهد، بر خلاف خواسته ی والدین دیر به خانه می‌آید، از انجام تکالیف درسی خودداری می‌کند، سیگار می‌کشد و حتی ممکن است دست به اعمال بزهکارانه هم بزند.
  این مورد در خانواده‌های با محدودیت زیاد و یا مدارسی که مقررات سخت و خشک را بدون نظرخواهی و مشورت با نوجوان اجرا می‌کنند از شدت بالاتری برخوردار است.
   
     3- هویّت فردی :     یکی دیگر از مشکلات مهمی که نوجوان با آن روبرو می‌شود مساله ی تشکیل «هویت فردی» اوست. بدان معنی که سوال‌های متعددی درباره ی مفهوم زندگی، نقش او در این زندگی، مفهوم مرگ و زندگی پس از مرگ و بطور کلی سوال‌هایی نظیر، من کیستم؟ و به کجا می‌روم؟ ذهن او را به خود مشغول می‌نماید که باید به آنها پاسخ دهد.     احساس هویت شخصی در نوجوانان کم‌کم براساس همانند سازی‌های مختلف گذشته ی آنها تکوین می‌یابد. با ورود به دوره ی نوجوانی ارزش‌های گروه همسالان و همچنین ارزیابی‌های معلمان و سایر بزرگسالان نیز مطرح است و هر اندازه ارزش‌هایی که از طرف دوستان و همسالان ابراز می‌شود با ارزش‌های والدین و معلمان هم‌خوانی بیشتری داشته باشد به همان نسبت کار هویت‌یابی نوجوان آسان‌تر پیش می‌رود.
        4- چگونگی ارضاء نیازهای جدید (جنسی):     رشد و نمو غدد داخلی و ترشحات هورمون‌های جنسی به نوجوان امکان برقراری روابط جنسی را می‌دهد و انگیزه و کشش جنسی نسبت به غیر هم‌جنس در او ایجاد می‌گردد و از طرفی نخستین برخورد نوجوان با جنس مخالف اغلب با ترس و پریشانی خاطر همراه است. جوان تازه بالغ جدید تمایلات قوی و نامعلومی را احساس می‌کند که او را از جلدش خارج کرده و بسوی جنس مخالف می‌کشاند. جهش‌های شدید محبت، عقب‌نشینی‌های توضیح ناپذیر و حرکات بدون دلیلی که او را آشفته می‌سازد.     نوجوان می‌‌خواهد این همه انرژی را که به وجود آمده و موجب هیجان او شده است را در جایی آزمایش نماید، اما در عین حال نگران عواقب آن است. او بیداری و رشد تمایلات جنسی را دارد ولی هدف ندارد و چون غریزه ی جنسی کاملاً زیرزمینی است، جهت‌یابی آن با کور مالی انجام می‌شود و در افراد محجوب و کمرو نوعی اضطراب و گیجی ایجاد می‌کند. در جوامعی که آموزش ارضاء صحیح غریزه ی جنسی و راه‌های کنترل آن برای نوجوان آموزش داده نمی‌شود، این مشکل مضاعف است و در این‌جاست که متاسفانه لغزش و سقوط در پرتگاه در کمین است.
   
     5- عدم کنترل بر رفتار و هیجانات ناشی از تغییرات جسمی و روانی دوران بلوغ:     به دلیل رشد سریع جسمی و تغییرات مشهود در اندام‌های بدن نوجوان در دوران بلوغ بعضی از رفتارهای هیجانی و عدم کنترل او طبیعی است. مثلاً جلو آمدن سرنوجوان به دلیل احساس بلندتر شدن گردنش، بزرگ شدن بینی و یا عدم کنترل در دست‌هایش برای جابجایی خصوصاً اشیاء ظریف از طرفی و عدم آگاهی و آموزش صحیح او در مقابله با این مسایل از طرف دیگر او را از نظر روحی تحت تاثیر قرار داده به‌طوری که در خود احساس بی‌کفایتی و حقارت می‌نماید که همین امر موجبات اضطراب را در وی فراهم می‌آورد.
        6- ترس از آینده:     با پیدایش نیازهای جدید در نوجوان و کشش به سوی ارضای نیازهای آنی و مقطعی، آینده را در ذهن نوجوان مبهم و دور از دسترس تصویر می‌نماید به طوری که حتی چگونگی تامین اقتصادی و تشکیل خانواده برای خود در آینده و ازدواج و تحصیلات عالی را قله‌هایی دور از دسترس می‌پندارد که دستیابی به آنها برای او بسیار دشوار و در بسیاری از موارد از محالات است که البته نقائص تربیتی و آموزشی در درون خانواده، مدرسه و جامعه و محرومیت‌های شدید مالی خانواده به شدت و عمق این مشکل نیز می‌افزاید.
   
     7- دغدغه اقتصادی:     یکی از مهمترین مشکلات نوجوانی این است که فرد قبل از اینکه به بلوغ اقتصادی برسد به بلوغ جنسی رسیده است و از طرفی چون به دنبال استقلال و کسب هویت جدید برای خود نیز می‌باشد همیشه به فکر دستیابی زودتربه منافع اقتصادی است و در این ارتباط می‌بینیم نوجوانانی را که مدرسه و تحصیل را رها کرده و به دنبال شغل و کسب درآمد می‌باشند و این خصوصاً در جوامعی که ارزش‌های انسانی و معنوی جای خود را به ارزش‌های مادی داده و شخصیت افراد برحسب درآمد و پول آنها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد بسیار مشهودتر است و در این ارتباط اوضاع و احوال‌اقتصادی- اجتماعی و بی‌ثباتی جامعه، جنگ، بیکاری، کمبود امکانات و فقر مالی خانواده از عوامل تشدید کننده ی مشکل محسوب می‌شوند.
        8- تعارض بین خواسته‌های والدین و گروه همسالان:     در این دوران، نوجوان تحت تأثیر گروه همسالان می‌باشد و والدین را مرتبط به نسل گذشته می‌داند که نیازها و خواسته‌های عصر حاضر او را درک نمی‌کنند. لذا نوجوان خود را در این میان کاملاً گیج احساس می‌کند چون حاضر نیست که محبت والدین را هم از دست بدهد. در چنین مواقعی نوجوانان بعضاً همانند هنرپیشه‌ها نقش بازی می‌کنند تا از مقبولیت والدین و گروه همسالان، هر دو برخوردار شوند.   

     9- ترس و اضطراب:     ناتوانی در سازگاری با موقعیت‌های جدید موجب تشدید ترس و اضطراب در نوجوان می‌شود مانند: ترس از عدم موفقیت در امتحان یا مورد سرزنش قرار گرفتن در خانه و مدرسه، ترس از پذیرش مسئولیت و ارتباط با جنس مخالف یا مورد پذیرش دوستان واقع نشدن.

   


     10- به هم ریختگی ارتباط با دیگران:     فشارهای روانی، عاطفی و اجتماعی در این دوران موجب می‌شود که نوجوان با خودش، با خانواده‌اش، با دوستانش و بطور کلی با همه رابطه‌اش بهم می‌خورد و احساس کوچک شمردن خود و حقارت می کند و حالت عصبی در او افزایش می‌یابد.


  10مورد از مشکلات دوران نوجوانی    


     1- کشمکش بین استقلال و وابستگی:     با توجه به اینکه این دوره، حد فاصل دوران کودکی و بزرگسالی است، از دست دادن حمایت‌های بی‌قید و شرط والدین برای کسب احساس استقلال از یک طرف و لذت مورد حمایت و پشتیبانی آنها بودن و همانطور کودک ماندن و بدون زحمت و دردسر، همیشه مورد محبت قرار گرفتن از طرف دیگر، در نوجوان کشمکش درونی ایجاد می‌کند و جنگ روانی عمیقی در ذهن او به وجود می‌آورد.     بعضاً خانواده و مدرسه و جامعه نیز از او توقعات متناقض دارند، گاهی او را به چشم یک کودک نگاه کرده و برخوردی تحقیرآمیز دارند و گاهی هم توقعات از او بیش از حد توان اوست و به چشم بزرگسالان به او می‌نگرند که این خود به کشمکش‌های درونی نوجوان دامن زده و او را با مشکل روبرو می‌سازد.
     2- طغیان علیه مراجع قدرت:     نوجوان برای کسب استقلال علیه همه ی مراجع قدرت من جمله والدین و کادر مدرسه طغیان می‌کند.
  گاهی اوقات رفتارهایی علیه آنها از خود نشان می‌دهد، درگیری‌هایی ایجاد می‌نماید و به اعمالی دست می‌زند که روابط او را با آنها و سایر مراجع قدرت به شدت تیره می‌کند، مثلاً بگومگو می‌کند، بحث و مجادله ی طولانی انجام می‌دهد، بر خلاف خواسته ی والدین دیر به خانه می‌آید، از انجام تکالیف درسی خودداری می‌کند، سیگار می‌کشد و حتی ممکن است دست به اعمال بزهکارانه هم بزند.
  این مورد در خانواده‌های با محدودیت زیاد و یا مدارسی که مقررات سخت و خشک را بدون نظرخواهی و مشورت با نوجوان اجرا می‌کنند از شدت بالاتری برخوردار است.
   
     3- هویّت فردی :     یکی دیگر از مشکلات مهمی که نوجوان با آن روبرو می‌شود مساله ی تشکیل «هویت فردی» اوست. بدان معنی که سوال‌های متعددی درباره ی مفهوم زندگی، نقش او در این زندگی، مفهوم مرگ و زندگی پس از مرگ و بطور کلی سوال‌هایی نظیر، من کیستم؟ و به کجا می‌روم؟ ذهن او را به خود مشغول می‌نماید که باید به آنها پاسخ دهد.     احساس هویت شخصی در نوجوانان کم‌کم براساس همانند سازی‌های مختلف گذشته ی آنها تکوین می‌یابد. با ورود به دوره ی نوجوانی ارزش‌های گروه همسالان و همچنین ارزیابی‌های معلمان و سایر بزرگسالان نیز مطرح است و هر اندازه ارزش‌هایی که از طرف دوستان و همسالان ابراز می‌شود با ارزش‌های والدین و معلمان هم‌خوانی بیشتری داشته باشد به همان نسبت کار هویت‌یابی نوجوان آسان‌تر پیش می‌رود.
        4- چگونگی ارضاء نیازهای جدید (جنسی):     رشد و نمو غدد داخلی و ترشحات هورمون‌های جنسی به نوجوان امکان برقراری روابط جنسی را می‌دهد و انگیزه و کشش جنسی نسبت به غیر هم‌جنس در او ایجاد می‌گردد و از طرفی نخستین برخورد نوجوان با جنس مخالف اغلب با ترس و پریشانی خاطر همراه است. جوان تازه بالغ جدید تمایلات قوی و نامعلومی را احساس می‌کند که او را از جلدش خارج کرده و بسوی جنس مخالف می‌کشاند. جهش‌های شدید محبت، عقب‌نشینی‌های توضیح ناپذیر و حرکات بدون دلیلی که او را آشفته می‌سازد.     نوجوان می‌‌خواهد این همه انرژی را که به وجود آمده و موجب هیجان او شده است را در جایی آزمایش نماید، اما در عین حال نگران عواقب آن است. او بیداری و رشد تمایلات جنسی را دارد ولی هدف ندارد و چون غریزه ی جنسی کاملاً زیرزمینی است، جهت‌یابی آن با کور مالی انجام می‌شود و در افراد محجوب و کمرو نوعی اضطراب و گیجی ایجاد می‌کند. در جوامعی که آموزش ارضاء صحیح غریزه ی جنسی و راه‌های کنترل آن برای نوجوان آموزش داده نمی‌شود، این مشکل مضاعف است و در این‌جاست که متاسفانه لغزش و سقوط در پرتگاه در کمین است.
   
     5- عدم کنترل بر رفتار و هیجانات ناشی از تغییرات جسمی و روانی دوران بلوغ:     به دلیل رشد سریع جسمی و تغییرات مشهود در اندام‌های بدن نوجوان در دوران بلوغ بعضی از رفتارهای هیجانی و عدم کنترل او طبیعی است. مثلاً جلو آمدن سرنوجوان به دلیل احساس بلندتر شدن گردنش، بزرگ شدن بینی و یا عدم کنترل در دست‌هایش برای جابجایی خصوصاً اشیاء ظریف از طرفی و عدم آگاهی و آموزش صحیح او در مقابله با این مسایل از طرف دیگر او را از نظر روحی تحت تاثیر قرار داده به‌طوری که در خود احساس بی‌کفایتی و حقارت می‌نماید که همین امر موجبات اضطراب را در وی فراهم می‌آورد.
        6- ترس از آینده:     با پیدایش نیازهای جدید در نوجوان و کشش به سوی ارضای نیازهای آنی و مقطعی، آینده را در ذهن نوجوان مبهم و دور از دسترس تصویر می‌نماید به طوری که حتی چگونگی تامین اقتصادی و تشکیل خانواده برای خود در آینده و ازدواج و تحصیلات عالی را قله‌هایی دور از دسترس می‌پندارد که دستیابی به آنها برای او بسیار دشوار و در بسیاری از موارد از محالات است که البته نقائص تربیتی و آموزشی در درون خانواده، مدرسه و جامعه و محرومیت‌های شدید مالی خانواده به شدت و عمق این مشکل نیز می‌افزاید.
   
     7- دغدغه اقتصادی:     یکی از مهمترین مشکلات نوجوانی این است که فرد قبل از اینکه به بلوغ اقتصادی برسد به بلوغ جنسی رسیده است و از طرفی چون به دنبال استقلال و کسب هویت جدید برای خود نیز می‌باشد همیشه به فکر دستیابی زودتربه منافع اقتصادی است و در این ارتباط می‌بینیم نوجوانانی را که مدرسه و تحصیل را رها کرده و به دنبال شغل و کسب درآمد می‌باشند و این خصوصاً در جوامعی که ارزش‌های انسانی و معنوی جای خود را به ارزش‌های مادی داده و شخصیت افراد برحسب درآمد و پول آنها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد بسیار مشهودتر است و در این ارتباط اوضاع و احوال‌اقتصادی- اجتماعی و بی‌ثباتی جامعه، جنگ، بیکاری، کمبود امکانات و فقر مالی خانواده از عوامل تشدید کننده ی مشکل محسوب می‌شوند.
        8- تعارض بین خواسته‌های والدین و گروه همسالان:     در این دوران، نوجوان تحت تأثیر گروه همسالان می‌باشد و والدین را مرتبط به نسل گذشته می‌داند که نیازها و خواسته‌های عصر حاضر او را درک نمی‌کنند. لذا نوجوان خود را در این میان کاملاً گیج احساس می‌کند چون حاضر نیست که محبت والدین را هم از دست بدهد. در چنین مواقعی نوجوانان بعضاً همانند هنرپیشه‌ها نقش بازی می‌کنند تا از مقبولیت والدین و گروه همسالان، هر دو برخوردار شوند.   

     9- ترس و اضطراب:     ناتوانی در سازگاری با موقعیت‌های جدید موجب تشدید ترس و اضطراب در نوجوان می‌شود مانند: ترس از عدم موفقیت در امتحان یا مورد سرزنش قرار گرفتن در خانه و مدرسه، ترس از پذیرش مسئولیت و ارتباط با جنس مخالف یا مورد پذیرش دوستان واقع نشدن.

   


     10- به هم ریختگی ارتباط با دیگران:   


  فشارهای روانی، عاطفی و اجتماعی در این دوران موجب می‌شود که نوجوان با خودش، با خانواده‌اش، با دوستانش و بطور کلی با همه رابطه‌اش بهم می‌خورد و احساس کوچک شمردن خود و حقارت می کند و حالت عصبی در او افزایش می‌یابد.
 • avatar
  shaghayeq
  کاربر جدید|0 سپاس شده|22 پست
  ۰۱:۴۷ ۱۳۹۷/۷/۲۹
  سلام میخواستم بدونم بلوغ زودرس از چند سالگی هست؟من توی مطلب بلوغ فیلیا خونده بودم بلوغ زیر 7 سال توی دختران بلوغ زودرس حساب میشه درسته؟
 • برای شرکت در مباحث تبادل نظر باید ابتدا در سایت  ثبت نام  کرده، سپس نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید؛    (Log In) کنید.
مدرسه یاب
استان :
شهر :
منطقه :
محدوده(اختیاری) :
مقطع تحصیلی :
نوع مدرسه :
جنسیت :
نام مدرسه :
موضوع قبل
زیربخش
موضوع بعد
آخرین پست های این بخش
آخرین پست های این تالار
پیش دبستان و دبستان غیردولتی پسرانه پویش - منطقه 6 تهران
مادایران، نماد اطمینان
تبلیغات
تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به اين سايت (مدرسه کلوب ) میباشد و استفاده از مطالب با ذکر و درج لینک منبع بلامانع است © Copyright 2019 - MadresehClub.com