مدرسه کلوب
مدرسه کلوب | Madresehclub
خانه
ورود اعضا
312834 بازدید

رتبه بندي مدارس شهر تهران

 • avatar
  کاربر فعال|340 سپاس شده|494 پست
  ۱۲:۳۵ ۱۳۹۳/۷/۱۴

  سلام دوستان

  در اكثر تاپيك هاي بوجود آمده ديده مي شود كه مقايسه بين دو يا چند مدرسه بين دوستان مورد بحث قرار ميگيرد. كه معمولا شاخصي براي اين مقايسه ها وجود ندارد و هر كس بنا به برداشتي كه از مدرسه مورد نظر دارد را معيار ارزيابي خود قرار مي دهد.

  در اين مكان قرار است كه شاخص هاي اصلي ارزيابي مدارس عنوان گردد و مبنايي براي ارزيابي صحيح مدارس با توجه به توان و امكانات موجود در هر مدرسه باشد.

  لذا در اين خصوص دوستان محترم مي توانند نقطه نظرات و پيشنهادات موجود را با توجه به تجربيات واطلاعات خود در مورد مدارس مورد نظربيان دارند و....

  شاخص هاي تعريف شده ديگر كه مي تواند در هر مورد آموزش / فعاليتهاي اجتماعي/فضاي آموزشي / كادر آموزشي/ و.... جزيي تر بيان شود . و ما باید امتیازی برای آن در نظر بگیریم تا این شاخص بصورت رتبه باشد. بعلت حساس بودن این مسئله باید دقت لازم را داشته باشیم.

  آموزش و پرورش پرسشنامه ی مبنی بر نظر سنجی اولیا که در حدود 20 سوال در مورد هر مدرسه در گذشته آماده شده بوده و بعلت اینکه خيلي از مدارس دولتي با اينكار حذف مي شدند این نظرسنجی به مرحله عملی نرسید . این پرسشنامه در تاپیک رتبه بندی مدارس شهر تهران توسط آقای عرفان سهیلی قرار می گیرد .

  دوستان برای برقراری نظم بنابراین شده است که مطالبی که از مدارس یا آموزش پرورش منتشر می گردد را در بخش رتبه بندي مدارس شهر تهران و مطالبی را که مبنی بر نظرات و تجربیات خودمان است در تاپیک رتبه بندي مدارس تهران درج شود .


  باتشکر فراوان از همراهی شما

  ---------------------------------------------------

  سولات فرم زیر که پیشنهاد آموزش پرورش بوده است جهت ارزیابی مدارس :

  نام آموزشگاه :      نام مدير :      نام معاون آموزشی :

  آيا مدارس مورد نظر شما موارد ذيل را رعايت مي كنند؟

  1-برنامه سالانه (تنظیم وتدوین برنامه قبل از شروع سالتحصیلی– میزان انطباق موارد مندرج در برنامه با عملکرد موجود وبررسی میزان تحقق اهداف آموزشی پیش بینی شده در برنامه )
  2-شناسایی کلیه دانش آموزان واجد شرایطي كه به هر علتي جذب نشدند و تلاش برای جذب اين دانش آموزان – تهیه لیست اسامی علت ترک دانش آموزان از مدرسه )
  3- چارت سازمانی وعملی مدرسه ونصب آن در دفتر مدیر ومعاون (قید ومشخص نمودن عوامل اجرایی در چارت سازمانی وقید مشخصات معلمان به همراه رشته تحصیلی –تعداد کلاس ها وآمار دانش آموزان در سازمان عملی )
  4- برنامه هفتگی (تنظیم برنامه بر اساس جداول ساعات درسی هفتگی مصوب – قید تمامی ساعات دبیران بر طبق ابلاغ (موظف وغیر موظف ) – تناسب عناوین درسی در برنامه دروس روزانه با توجه به توانایی دانش آموزان (مثال : برنامه یکروز ریاضی –ادبیات –حرفه وفن )-پراکندگی ساعات درسی یک ماده درسی در برنامه هفتگی – تفاوت زمان یک ماده درسی در برنامه – عدم تدریس بیش از 6 ساعت دبیران در یک روز – برنامه هفتگی دروس با مشخصات کامل ( ایام هفته – تعداد کلاسهای درس در پایه ها و– نام مواد درسی – نام دبیران )
  5- پرونده های تحصیلی دانش آموزان ( ترتیب مدارک تحصیلی از پایه های بالا به پایین – گواهینامه پایان دوره ابتدایی – شناسنامه سلامت– فرم تعهد ثبت نام با امضاء اولیاء- – کارنامه سال یا سالهای قبل)
  6- ارزشیابی سالانه وتنظیم ماهانه به همراه بازخورد دفاتر نمره وبازدیدهای کلاسی
  7- دفاتر ثبت یاددهی و یادگیری ( قید تاریخ تمامی جلسات متشکله و تعطیلی – درج دقیق وواضح فعالیتهای کلاسی واجتناب از عنوان تدریس شد– عنایت به پرسشهای مستمر کلاسی– بررسی دفاتر در پایان هر ماه وارائه بازخورد کتبی به دبیران – گروه بندی دانش آموزان –فعالیتهای گروهی –ملاقات با اولیا دانش آموزان )
  8- بازدید کلاسی مدیر ( تنظیم برنامه زمانبندی بازدید – ابلاغ شاخصهای بازدید مدیر از کلاس ها به معلمان در اولین جلسه شورای معلمان پس از شروع سالتحصیلی – بررسی استفاده از طرح درس روزانه – استفاده از وسایل کمک آموزشی در حین تدریس – میزان تسلط معلم بر کلاس – برقراری ارتباط موثر با دانش آموزان ومشارکت دادن آنان در امر تدریس – ارائه مطالب با لحاظ تفاوتهای فردی در کلاس – آماده نمودن دانش آموزان برای تدریس و ایجاد انگیزه لازم در آنان – ربط دادن موضوعات درسی به مسائل روز و جامعه وکاربردی نمودن موارد تدریس – ارائه بازخورد کتبی به معلمان ورویت وامضاء آن توسط معلم - میزان اهتمام همکار برای اجرای طرح تلاش آفرین – فعالیتهای مکمل وفوق برنامه – آزمون کوتاه
  9- شوراي مدرسه – حضور تمامي اعضاء به ويژه نماينده انجمن اولياءودبيران در جلسات
  10- اجرای طرح تلاش آفرین – آزمون کوتاه – تشویق واهداء جایزه به دانش آموزانی که در طول ماه پیشرفت تحصیلی داشته اند و ثبت موارد در صورتجلسات مربوطه
  11- فعاليتهاي آزمايشگاهي وكارگاهي– چيدمان مرتب ومنظم تجهيزات
  12- تجزيه وتحليل امتحانات سال گذشته (سالانه ) در جلسات شوراي معلمان سال جاري ومشخص نمودن نقاط قوت ونارسائیها واتخاذ راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت در سالجاری - تشکیل کلاسهای تقویتی در دروس مشکل دار بر اساس آیین نامه خدمات فوق برنامه (در ابتدای سالتحصیلی پس از آزمون تشخیصی از ورودیهای پایه اول ومشخص شدن استفاده کنندگان از وپس از امتحانات نوبت اول در سایر پایه ها )
  13- استخراج درصد قبولی در نوبت اول سالجاری ومقایسه آن با سه سال گذشته به صورت نموداری وطرح آن در جلسات شورای معلمان با هدف رفع مشکلات – ارائه بازخورد کتبی نتایج هر نوبت به معلمان ودرخواست کتبی علل قوت ونارسائیهای حاصله به همراه راهکارهای پیشنهادی
  14- فعالیتهای مکمل وفوق برنامه – غنی سازی اوقات فراغت ( اطلاع رسانی وتوجیه همکاران در خصوص فعالیتهای مکمل وفوق برنامه – تهیه کتاب این فعالیتها – ارسال به موقع فعالیت همکاران در این خصوص به اداره – تشکیل نمایشگاه فعالیتهای مکمل در بهمن ماه در آموزشگاه – شرکت در نمایشگاه منطقه ای فعالیتهای مکمل وفوق برنامه در اردیبهشت ماه – آموزش وترغیب دانش آموزان برای تنظیم برنامه منزل –میزان اهتمام همکاران در خصوص هدایت د انش آموزان )
  15- جبران عقب ماندگی درسی در طول هفته (استخراج ساعات درسی که به دلیل تعطیلات رسمی وغیر رسمی یا مرخصی وغیبت همکاران تشکیل نیافته از دفاتر نمره وهماهنگی با معلمان مربوطه – بررسی میزان تدریس معلمان از روی دفاتر نمره یا در بازدیدهای کلاسی وتشکیل جلسات جبرانی در شیفت مخالف یا ساعات دروسی که جلوتر هستند .)
  16- ارتباط خانه ومدرسه (استخراج عملکرد آموزشی وتربیتی دانش آموزان در پایان هر ماه در قالب کارنامه ماهانه وارسال به اولیا ء – دعوت از اولیاء دانش آموزان مشکل دار وبرگزاری جلسات مشاوره ای وهم اندیشی با آنان جهت حل مشکلات فرزندانشان )
  17- توانمند سازی شغلی معلمان– شیوه های فعال تدریس – بکارگیری نحوه فعالیتهای مکمل وفوق برنامه ووسایل کمک آموزشی در حین تدریس ...
  18- سازماندهی اصولی معلمان در مدرسه ( استفاده از معلمان با سابقه وتجربه مفید در دروس وپایه های حساس – پرهیز از تدریس انحصاری معلمان در پایه خاص – تشکیل جلسات توجیهی برای معلمان تازه کار وحق التدریس وارائه تجربیات کلاسداری وشیو ه های موثر تدریس خود ودیگر معلمان با سابقه )
  19- مسابقات علمی –فرهنگی وهنری والمپیادها (میزان شرکت دانش آموزان در مسابقات فرهنگی وهنری – برنامه ریزی برای حداقل دو مورد مسابقه علمی برای کل پایه ها در آستانه نوبت های امتحانی – تعیین جوایز ارزنده از طرف آموزشگاه برای این منظور)

  اين شاخص ها مي تواند براي ديگر موارد نيز بيان و جزيي تر گردد.

  با تشكر فراوان از شما

  رتبه بندي مدارس شهر تهران

  رتبه بندي مدارس شهر تهران

  ویرایش شده توسط مینا رحمتیان (مدرسه کلوب) در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۳   ۱۲:۵۴
 • avatar
  تبلیغ مدرسه
  کاربر جدید|0 سپاس شده
  ۲۰:۳۸ ۱۳۹۷/۴/۱۰

  6489228 :آمار قبولی فرزانگان پویا هم خوبه بعلاوه اینکه به چیزای دیگه هم به اندازه درس و قبولی اهمیت میدن مثل ورزش و فعالیت های پرورشی و فرهنگی و ... یکم اگه از مدرسه هایی که اسم در کردن و الان فقط به فکر پول دراوردن هستن فاصله بگیرید قطعا تصمیم بهتری برای اینده بچه هاتون میتونید بگیرید. کلاس های فشرده و گرون درسی هیچوقت به تنهایی یه دانش آموز رو به جای درست هدایت نمیکنه...

  من با پسرم رفتیم این دبیرستان و با کادر و مشاورشون صحبت کردیم. شرایط پسر من به بورسیه شون هم میخورد. تا اینجا که به نظر واقعا مدرسه خوبی میومد. ببینیم در آینده انشاالله چی میشه. ولی فضاش هم خیلی خوب بود درست تفکیک شده بود امکانات خیلی خوبی هم داشتن.

  اخطار چند کاربره بودن دو کاربر مذکور
    

  ویرایش شده توسط مشک آبادی (مدیریت مدرسه کلوب) در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲۰   ۱۱:۳۲
 • avatar
  تبلیغ مدرسه
  کاربر جدید|0 سپاس شده
  ۲۲:۲۲ ۱۳۹۷/۴/۱۹
  ma ham form siteshon ro por kardim khodeshon tamas gereftan vaght moshavere dadan. berim bebinim chi mishe. vali man az aghvam tarife farzanegan pooya ro Ziyad shenide boodam in nazarat ro ham khondam khiyalam rahat tar shod.
 • avatar
  تبلیغ مدرسه
  کاربر جدید|0 سپاس شده
  ۱۵:۱۲ ۱۳۹۷/۵/۷
  salam. ma moshavereye farzanegan pooya ro raftim. ham nazare khodemon mosaed bood ham pesaram khoshesh omad az madrese. sabte nam kardim. bazi iaz dabir ha boodan to madrese. moshaver hashoon ham boodan kadre khoobi dashtan badan ke esme dabir hashon ro search kardam bishtar khiyalam rahat shod. dar kol ta inja ke madreseye khoobi boode. omidvaram ta akharesh ham haminjoori bashe.
 • avatar
  sima.f
  کاربر جدید|3 سپاس شده|35 پست
  ۱۴:۴۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
  سلام
  من برای ثبت نام بچه هام سعی کردم هم از دوست و فامیل پرس و جو کنم هم توی اینترنت گشتم که با اینجا اشنا شدم سال گذشته برای دو مقطع من تحقیق کردم هم دبستان هم دبیرستان دوره اول که متاسفانه در مورد دبستان البته پیش دبستان تجربه خوبی نداشتم من برای دبستان پسرکوچکم رو در مدرسه علم و ادب ثبت نام کردم و تصمیم دارم این مدرسه رو تغییر بدم و دخترم هم در ورودی مدرسه مهرآیین قبول نشد و مجبور شدم در مدرسه رازی ثبت نام کنم سعی بر این بود که مدرسه هاشون به هم نزدیک باشه که صبح خودم ببرمشون و بعد ظهربا سرویس برگردن
  محل کارم باغ فردوس است و فکر میکنم اشتباهاتی در انتخاب مدرسه داشتم که شاید اینجا بگم بدرد بقیه بخوره
  اول اینکه اگر تبلیغ کاغذی مدرسه ها رو دیدید حتما دقیق تر ازشون توی اینترنت اطلاعات بدست بیارید و از چهارتا خانواده سوال بپرسید یا نظر بخونید و از همه مرحله اخر و بسیار مهم اینکه برید دم مدرسه باز از اولیا سوال بپرسید
 • avatar
  shahkar
  کاربر جدید|0 سپاس شده|2 پست
  ۱۶:۰۶ ۱۳۹۸/۴/۲۲
  مامانا لطفا به ستارگان زمین هم امتیاز بدید یا حداقل بگید چی به چیه من یه سر رفتم ظاهری که خیلی پسندیدم مدیرشون خیلی خوش برخورد و به جا بود اما مامانا رو ندیدم کسی هست که بچش اونجا باشه؟ یا چیزی از این مدرسه بدونه
 • avatar
  آراگل
  کاربر جدید|0 سپاس شده|7 پست
  ۱۷:۳۱ ۱۳۹۸/۱۱/۸

  من بین مدارس پسرانه به دبستان سیمای فرهنگ در منطقه 5 و محدوده شهران امتیاز میدم .مدرسه پسرمه و از بابت تمام خدمات مدرسه نهایت رضایت رو دارم .

  ویرایش شده توسط آراگل در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸   ۱۷:۳۱
 • avatar
  علیرضا رستمی
  کاربر جدید|21 سپاس شده|123 پست
  ۱۸:۳۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
  الان متوحه شدم که روشنگران هزینه بالایی رو برای کنسل کردن ثبت نام از اولیا میگیرد که کار منصفانه ای نیست من به این مدرسه امتیاز منفی میدهم
 • avatar
  آ نامی ..
  کاربر یک ستاره ⋆|353 سپاس شده|1255 پست
  ۰۱:۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
  خیلی از مدرسه ها مبلغی برای کنسلی میگیرن برای همینه که حی نگران و مجبوریم حی تحقیق کنیم ، من ساعتی که بچه ها خوابند مجبور به مطالعه هستم
 • avatar
  رستگار.ع
  کاربر جدید|3 سپاس شده|24 پست
  ۱۰:۲۳ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
  گاهی بعضی از تست ها مخصوصا حضوری ها در دبستان بازی با وسایل مونته سوری است شما از محصولات آریا اگر یه استعلام بگیرید یک سری بازی ها همانهایی هستند که در تست ها استفاده میشود .
  برای میان پایه هم احتمالا تست ها ریاضی و علوم و فارسی یا زبان است که سطحشون مهمه و نمیدونیم از چه سوالاتی استفاده میشه شاید از گاج شاید از قلم چی یا شاید مجله های درسی دیگر.. کاش کسی اطلاعی داشته باشد به ما هم بگوید
 • برای شرکت در مباحث تبادل نظر باید ابتدا در سایت  ثبت نام  کرده، سپس نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید؛    (Log In) کنید.
مدرسه یاب
استان :
شهر :
منطقه :
محدوده(اختیاری) :
مقطع تحصیلی :
نوع مدرسه :
جنسیت :
نام مدرسه :
موضوع قبل
موضوع بعد
آخرین پست های این بخش
آخرین پست های این تالار
پیش دبستانی و دبستان غیردولتی پسرانه پویش
مادایران، نماد اطمینان
تبلیغات
تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به اين سايت (مدرسه کلوب ) میباشد و استفاده از مطالب با ذکر و درج لینک منبع بلامانع است © Copyright 2020 - MadresehClub.com